Oppføringer av LPP Rogaland

Bekymringsmelding ved psykisk sykdom

Kan kommuner gjøre det enklere for innbyggerne å melde bekymring for alvorlig psykisk sykdom? Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) i Rogaland, erfarer at nærstående ikke vet hvor de kan henvende seg for å be om hjelp eller melde fra om at de er bekymret for noens psykiske helse – særlig når den det […]

Årsmøtet mars 2024

Årets årsmøtet ble avholdt på vakre Utstein kloster hotell. Nytt styre ble valg, og deltakerne fikk også med seg et nyttig foredrag av pasient- og brukerombudet, samt høre historien om LPPs spede begynnelse i nordfylket. I årsmeldinga for 2023 kan du lese mer om hva vi bedrev dette året. https://www.lpp.no/wp-content/uploads/2024/04/2024-Arsmelding-2023-signert.pdf

Aktiviteter – Våren 2024

Velkommen til vårens tilbud hos LPP Rogaland! NB! Endringer kan komme. Merk at årsmøte avholdes 2-3. mars på Utstein kloster hotell. .2024 vår tilbud – aktiviteter

PårørendePåfyll og litt til

De fleste har sikkert sett, lest eller fått referert hele eller deler av Maud Angelica Behns minnetale til sin far, Ari Behn. Gjennom denne fikk vi igjen en bekreftelse på at vi som står på sidelinja og som gjerne vil gjøre alt vi kan for å hjelpe og støtte dem av våre som sliter med […]

LPP Rogaland – høsten 2019

Er du pårørende til noen med psykiske helseutfordringer? Savner du et nettverk? Ta kontakt med oss i LPP Rogaland. Send oss ei melding på messenger (Facebook) eller send oss en e-post på lpprogaland@lpp.no. Du kan også ringe. Her er en oversikt over høstens aktiviteter. LPP Rogaland høsten 2019

Jeg håper at vi i 2019 skal snakke høyere om psykiske lidelser..

– Jeg håper at vi i 2019 skal snakke høyere om psykiske lidelser. Tradisjonen tro holdt Solas ordfører Ole Ueland nyttårstale i Sola kulturhus. Noe av det første han nevner er psykisk helse, og framfører et håp om at vi i 2019 skal snakke høyre om psykisk helse. Les LPP Rogalands kommentar til Uelands tale Leserinnlegg […]