Det er sommer og ferietid. Psykologen har seks ukers ferie, fastlegen har ikke mer enn fire. Kommunehelsetjenesten prøver å få turnusen og ferieavviklingen til å gå opp – det er omtrent som å løse en ligning med minst tre ukjente ifølge brukerens primærkontakt. For å få løst ligningen har kommunen forfremmet noen hjemmehjelper til ufaglærte helsefagarbeidere. De har riktignok ikke noe fag i bagasjen, men de er visstnok ganske interessert i helse og dessuten ganske flinke til å arbeide. De fleste behersker litt norsk.
Akutteamet på DPS jobber fra 8-15.30 mandag til fredag. Der er det ulike typer ferievikarer som passer butikken. Legevakten tar helst ikke imot psykiatriske pasienter. De har ikke kompetanse på psykiatri, dessuten svever det fortsatt koronavirus rundt omkring. Legevakten henviser til ferierende psykolog eller fastlege. Man kan også kontakte akutteamet. Lykke til, sier vakthavende på legevakten.

Det later til å bli en tradisjonell sommer i år også, bortsett fra koronaen da.
God ferie!