Oppføringer av Anne-Sophie

Gratulerer med LPP Pårørendesenter i Vestfold og Telemark (Pivete)

LPP Vestfold og LPP Telemark slo seg sammen høsten 2020, og har hatt en pangstart på samarbeidet med åpning av et nytt LPP pårørendesenter. Pårørendesenteret tilbyr samtaler, selvhjelpsgrupper, kurs/opplæring og en arena hvor pårørende kan treffe likepersoner som forstår utfordringene en står i til daglig. I tillegg jobber Pivete også mot kommuner og helseforetak i […]

LPP anmoder Statens helsetilsyn om å foreta et landsdekkende tilsyn innen tvungent psykisk helsevern

Oppdatert 3 september 2021 Helsetilsynet har besvart LPPs henvendelse, og orienterer om at tilsyn med tvang i psykisk helsevern allerede er valgt som tilsynsområde for landsomfattende tilsyn innen spesialisthelsetjenesten. Her kan du lese hele svarbrevet: Brev fra Helsetilsynet, info om tilsyn, aug 2021   23. juni 2021 LPP anmoder Statens helsetilsyn om å foreta et […]

6 KRAV FRA PÅRØRENDE TIL VÅRE FOLKEVALGTE

Oppdatert 2. september 2021 Respons: Senterpartiet (SP): Ja, Norge trenger pårørende Fremskrittspartiet: Svar fra FrP Sosialistisk Venstreparti: Svar fra SV   11. august 2021 LPP har i dag sendt følgende pressemelding til helse-og sosialkomiteen, og media: Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse har seks krav til årets stortingsvalg. Vi er ikke urimelige og har heller […]

HODs svar på LPPs krav vedr. overgrep under behandling

12. august 2021 sendte LPP følgende krav til Helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet og medlemmer av Stortingets helse- og omsorgskomite: LPP krever at våre syke ikke utsettes for overgrep under behandling. Behandlere som er straffet/dømt for seksuell krenkende adferd skal som hovedregel ikke ha tilbake autorisasjon. Hvis man får tilbake autorisasjonen etter en periode, kan man […]

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august, kl 1200 – 1330.   Hva er utfordringsbildet? Hva kan manglende brukermedvirkning føre til? Helsedirektoratet er i gang med å lage nasjonale anbefalinger for brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse. Webinaret er startskuddet for dette arbeidet, og vi ønsker å ha dere […]

Uttalelse fra LPP om overgrep under behandling

LPP har i dag sendt følgende krav til Helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet og medlemmer av Stortingets helse- og omsorgskomite: LPP krever at våre syke ikke utsettes for overgrep under behandling. Behandlere som er straffet/dømt for seksuell krenkende adferd skal som hovedregel ikke ha tilbake autorisasjon. Hvis man får tilbake autorisasjonen etter en periode, kan man […]

Value of caring

Nordisk schizofreni-nettverk ble startet i 2019 og består av Schizofreniförbundet (Sverige) Skizofreniforeningen (Danmark) FinFami (Finland) Rådet for psykisk helse (Norge), og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (Norge) Nettverket har nylig gitt en uttalelse til «Value of caring», en rapport fra en 2-årig spørreundersøkelsesbasert studie, som ble sendt ut til flere enn 700 pårørende til […]

Nyvalgt leder i LPP Ålesund og omegn skaper entusiasme

29. mai valgte et enstemmig årsmøte i LPP- Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Arild Kvamme som ny leder for lokallaget Ålesund og omegn som omfatter Ålesund, Giske, Sula, Sykkylven, Stranda og Fjord kommune.   Arild har lang erfaring og er brennende opptatt av hvordan mennesker som sliter med sin psykiske helse har det rundt […]

Dilemma rundt begrepet samtykkekompetanse

LPP har i dag sendt brev til Helsedirektoratet hvor det redegjøres for dilemmaene med begrepet samtykkekompetanse, se lenke nedenfor. LPP mener at spørsmål om samtykkekompetanse må kvalitetssikres på følgende punkter: Definisjon av samtykkekompetanse må klargjøres og stå i loven. Det må klart fremkomme hvilke faktorer som skal tas med i en «helhetsvurdering». Hvis behandleren er […]

Utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser bør prioriteres

Dagens medisin har i dag publisert kronikken Utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser bør prioriteres, forfattet av Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri og Lars Lien, psykiater, styreleder, Norsk psykiatrisk forening, m.fl.   LPP og flere andre organisasjoner har sluttet seg til dette. Du kan lese kronikken på nett her – og i pdf […]