Minneord om Tormod Ropeid (1947 – 2023)

Tormod Ropeid var styreleder i Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) i perioden 2005 til 2007. Han hadde tidligere vært et mangeårig styremedlem i foreningen og hadde god kunnskap til foreningen og til det kompliserte lovverket innen psykisk helse. Foreningen ble stiftet i 1996, og han var leder under ti-års jubileet i 2006. Han var redaktør og skrev LPPs historie i jubileumsbladet som ble utgitt i denne anledningen.

I bladet skrev han: «LPP fyller ti år i 2006, og på de ti årene har vi nådd langt. Men hvor står vi om ti år, ved tjueårsjubileet? Jeg ser for meg en organisasjon om ti år som er etablert og vel ansett, en organisasjon som har funnet sin form og sitt spor, uten å være fastlåst i noen av delene. Jeg ser for meg en organisasjon som er vel ansett, uten å være tannløs, en organisasjon som er et respektert og innflytelsesrikt medlem av de kretsene som betyr noe i norsk psykisk helsevesen.»

Hans vyer for fremtiden ble i stor grad oppfylt da LPP utviklet seg og deltok i mange viktige råd og utvalg, også tre lovutvalg i forbindelse med spørsmål om endringer av psykisk helsevernloven, samt at LPP ble fast medlem i Nasjonalt strategiutvalg innen psykisk helse.

Antall medlemmer i LPP økte med nesten 1000 medlemmer i de neste ti årene, til over 3000 medlemmer på landsbasis.

Tormod Ropeid vil bli husket som en meget kunnskapsrik person og en fredens mann under heftige diskusjoner om vanskelige og kompliserte spørsmål.

Han døde fredelig den 14. februar 75 år gammel på Løkentunet sykehjem, og legges til hvile fra Askim kirke fredag den 24. februar kl 1030.

Vi lyser fred over hans minne.

 

Carl Fredrik Aas

Nestleder i LPP