Invitasjon til kreativ workshop | kunstprosjekt | Making Sense Together

Vi ønsker å invitere til en uformell lansering av kunstprosjektet Making Sense Together, knyttet til filmen med samme navn. Kunstprosjektet handler om psykisk helse, og oppfordrer deg til å omsette erfaringene dine til kunstneriske uttrykk. Fredag 28. september 18:00-21:00 på Teknisk Museum vil kunstner og filmskaper Ellen Ugelstad, sammen med Eva Lotta Sandberg, tilrettelegge for […]

Informasjonsmøte om rettighetene til pårørende i psykisk helsevern og rus. Med seniorrådgiver og advokat Hanne Skui, og advokat Vårin Hellvik, avdeling helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet

29. oktober kl 1630 – 1730. Sted: PIO-Pårørendesenteret i Oslo   Møtet vil gi informasjon om endringer i pårørendes rettigheter, og forhold knyttet til tvang og samtykkekompetanse. Det blir anledning til å stille spørsmål.   Helsedirektoratets brosjyrer er oppdaterte etter lovendring vedr. samtykkekompetanse. Parorendes-rettigheter-en-oversikt-for-helsepersonell-i-den-psykiske-helsetjenesten-og-rustiltak-IS-2146.pdf Parorendes-rettigheter-informasjon-til-parorende-av-pasienter-med-psykiske-lidelser-og-rusmiddelproblemer-IS-2145.pdf   LPP oppsummerer som følger: Mangler pasienten samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett […]

Førpremiere på filmen «Føniks»

I anledning Verdensdagen for psykisk helse arrangeres en eksklusiv førvisning av filmen Føniks. Dette skjer på Gimle kino 10.10 klokka 18.00.   Regissør Camilla Strøm Henriksen og familieterapeut Elisabeth Jølstad Hilde møtes til en varm samtale før filmen. Vi får høre fra to eksperter; En regissør som selv har opplevd hvordan det er å ha en syk […]

Program for markering av Verdensuken for psykisk helse i Harstad, Kvæfjord og Skånland

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse. Se mer info her: Harstad Program Verdensuka 18

Pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020

Her finner du mer info om pakkeforløp innen psykisk helse og rus. LPP minner om de overordnede målene som er: Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor. Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Sammenhengende og koordinerte pasientforløp. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og […]