Førpremiere på filmen «Føniks»

I anledning Verdensdagen for psykisk helse arrangeres en eksklusiv førvisning av filmen Føniks. Dette skjer på Gimle kino 10.10 klokka 18.00.   Regissør Camilla Strøm Henriksen og familieterapeut Elisabeth Jølstad Hilde møtes til en varm samtale før filmen. Vi får høre fra to eksperter; En regissør som selv har opplevd hvordan det er å ha en syk […]

Program for markering av Verdensuken for psykisk helse i Harstad, Kvæfjord og Skånland

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse. Se mer info her: Harstad Program Verdensuka 18

Pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020

Her finner du mer info om pakkeforløp innen psykisk helse og rus. LPP minner om de overordnede målene som er: Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor. Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Sammenhengende og koordinerte pasientforløp. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og […]

Facebookdonasjoner

Tusen takk for alle facebookdonasjoner!  Etter tips fra lokallagsleder i Ålesund søkte vi før sommeren Facebook om godkjenning som mottaker av bidrag via innsamlinger. Dette kom på plass og vi er blitt gledelig overrasket over givergleden vi har opplevd siden da. Donasjoner gis gjennom innsamlingsaksjoner som kan opprettes via vår facebookside. Dette er bidrag som […]

Konferanse: Patologisering og medikalisering av livet

Konferanse med Joanna Moncrieff, Tor-Johan Ekeland og Magnus Hald Oslo, Litteraturhuset 13. november kl. 17.00–21.00.  Gratis adgang. Ingen påmelding. Program 17.00: Velkommen 17.15–18.00: Patologisering av livet v/ Tor-Johan EkelandFor et par hundre år siden påtok datidens legevitenskap seg i humanitetens navn en stor oppgave: å få orden på «galskapen», utrede den, klassifisere den og kurere den. Det […]