Value of caring

Nordisk schizofreni-nettverk ble startet i 2019 og består av Schizofreniförbundet (Sverige) Skizofreniforeningen (Danmark) FinFami (Finland) Rådet for psykisk helse (Norge), og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (Norge) Nettverket har nylig gitt en uttalelse til «Value of caring», en rapport fra en 2-årig spørreundersøkelsesbasert studie, som ble sendt ut til flere enn 700 pårørende til […]

LPP anmoder Statens helsetilsyn om å foreta et landsdekkende tilsyn innen tvungent psykisk helsevern

LPP anmoder Statens helsetilsyn om å foreta et landsdekkende tilsyn innen tvungent psykisk helsevern, med særlig fokus på tvangsmedisinering og pårørendes rettigheter: Brev fra LPP til Helsetilsynet – Anmodning om landsdekkende tilsyn innen tvungent psykisk helsevern – 23. juni 2021

Dilemma rundt begrepet samtykkekompetanse

LPP har i dag sendt brev til Helsedirektoratet hvor det redegjøres for dilemmaene med begrepet samtykkekompetanse, se lenke nedenfor. LPP mener at spørsmål om samtykkekompetanse må kvalitetssikres på følgende punkter: Definisjon av samtykkekompetanse må klargjøres og stå i loven. Det må klart fremkomme hvilke faktorer som skal tas med i en «helhetsvurdering». Hvis behandleren er […]

Utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser bør prioriteres

Dagens medisin har i dag publisert kronikken Utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser bør prioriteres, forfattet av Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri og Lars Lien, psykiater, styreleder, Norsk psykiatrisk forening, m.fl.   LPP og flere andre organisasjoner har sluttet seg til dette. Du kan lese kronikken på nett her – og i pdf […]

Stopp nedbyggingen av sykehussenger

Blir psykisk helse et sentralt tema i valgkampen? Hva bør i så fall politikere gjøre for psykisk helsetjenester i neste stortingsperiode? Psykologtidsskriftet har bedt 12 stemmer tipse våre folkevalgte. Dette sier LPPs landsstyreleder, Christine Lingjærde:   STOPP NEDBYGGINGEN AV SYKEHUSSENGER Kort­tidsbehandling eller poliklinisk behandling er utilstrekkelig for pasienter med alvorlig psy­kisk sykdom. LPP er en […]