Helsedirektoratet er nå kommet med presiseringer i Pårørendeveilederen som gjelder informasjon til pårørende når pasienten mangler samtykkekompetanse.

KAPITTEL 4. 3 Involvering av pårørende ved vedtak om tvang   Sitat frå kapittel 4.3 «Rett til å bli underrettet om en rekke gjennomføringsvedtak etter psykisk helsevernloven kapittel 4, for eksempel vedtak om tvungen behandling legemiddelbehandling eller ernæring, bruk av tvangsmidler og skjerming, hvis pasienten samtykker til dette, og rett til å påklage slike vedtak […]

Brukertilfredshetsevaluering av kommunale tjenester blant personer med rusmiddelproblemer

Brukertilfredshetsevaluering 2020 – kommunale tjenester rus – delrapport 1 (kvantitativ rapport)

Smittefrykt – en podcastserie med Anne Grosvold

Serien gir råd og innspill til alle som kjenner på ekstra uro og angst i forbindelse med den pågående pandemien. Hvordan kan vi sikre at nødvendige retningslinjer for smittevern følges uten at angsten og uroen tar overhånd? Hvordan kan vi hjelpe folk rundt oss som nå sliter? I den nye podkastserien SMITTEFRYKT møter programleder Anne […]

Solaseminaret 2020

PsykOpp arrangerer pårørendeseminar 18. og 19. september på Sola Strandhotell utenfor Stavanger. TEMA: I will survive! – forebygging av depresjon og selvmord blant pårørende INVITASJON  

Svar fra Bent Høie

I anledning korona-krisen sendte landsstyreleder 1. mai 2020 brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie. I sitt svar av 15. mai 2020 takker Helse- og omsorgsministeren for viktige refleksjoner i en krevende tid.  Jeg har besøkt hjemmesiden deres og lest flere skildringer fra pårørende. Det har vært nyttig for meg å få innblikk i hverdagen […]