LPPs brukerundersøkelse

Kjære LPP-medlem. Vi har laget en kort brukerundersøkelse; den tar max 2 minutter å besvare. Tilbakemeldingene vil gi oss en indikasjon på nivået på tjenestene LPP tilbyr, lokalt og sentralt – og vil gi oss en pekepinn på hva medlemmene er fornøyd med, og hva vi kan gjøre bedre. Vi håper du vil svare på […]

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt

Leder i LPP Rogaland, Arnhild G. Ottesen, har skrevet en artikkel i Sepreps tidsskrift, Dialog. Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Dette er kjernen i det Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) har jobbet for i årevis. Og til en viss grad blir vi spurt, og lyttet til – som organisasjon. […]

Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende til eldre

Leder i LPP Harstad, Ann-Kirsti Brustad, har, sammen med førstelektor på Universitet i Tromsø, Gunn Tove Minde, skrevet en artikkel om pandemiens effekt på omsorgsbyrden for pårørende til eldre. Artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Sykepleien, kan du lese på nett her eller som pdf her: Artikkel Sykepleien, mars 2021   Hovedbudskapet er: Utbruddet av […]

10 gode grunner for å være medlem i LPP

Være med i et felleskap og et nettverk sammen med andre som har opplevd det samme som deg. Du er ikke alene! Få råd og kunnskap om hvor du kan henvende deg når neste krisen kommer. Utveksle erfaringer og lære av andre slik at man ikke gjør de samme feilene. Være med å påvirke lovgivningen […]

Pressemelding: Gratulerer til de 900 000 pårørende innen psykisk helse!

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding:   Mandag 15. februar ble fire partier på Stortinget (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet) enige om at det nå må bli slutt med reduksjon av sykehusplasser innen psykiatrien. I dag blir pasienter utskrevet for tidlig fordi det er for få plasser. De heldige får poliklinisk behandling, men […]