LPP søker administrasjonsmedarbeider

LPP sekretariatet er i endring og søker administrasjonsmedarbeider. Vi søker en selvgående og initiativrik medarbeider med god IT-forståelse til å bli med i vårt team. Den ideelle kandidaten vil være ansvarlig for å utføre en rekke administrative oppgaver og sikre at kontorets daglige drift glir sømløst. I tillegg vil vedkommende støtte organisasjonen med sin IT-kompetanse, […]

Pårørendeseminar i Ålesund 2.-3. mars

LPP Møre og Romsdal arrangerer pårørendeseminar for fylkets tre lokallag. Kristiane M. Hansson har doktorgrad om implementering av pårørendesamarbeid i de psykiske helsetjenestene og holder foredrag Unik Helse kommer også.  

Psykisk helsevern i Helse Nord

Landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft har, sammen med representanter for Norsk Sykepleierforbund, skrevet en kronikk i Dagens Medisin om forslagene om psykisk helsevern i Helse Nord. Kronikken kan du lese her – eller som pdf her.  

Sammen med Mental Helse, Norsk psykologforening og Likestillings- og diskrimineringsombudet, har landsstyreleder, Anna Cecilie Jentoft, skrevet en kronikk om innskrenkning av rettigheter for mennesker med psykiske lidelser. Kronikken kan du lese her. Om du ikke har abonnement på Aftenposten, vedlegges en pdf av av kronikken her: Nå kan rettighetene til mennesker med psykiske lidelser innskrenkes […]

Høringsuttalelse: Forenkle og forbedre – rapport om tematisk organisering av psykisk helsevern

På oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet, har et ekspertutvalg utredet mulighetene for en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Målet har vært å forbedre kvaliteten i behandlingen og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling. Ekspertutvalget har nå lagt frem Forenkle og forbedre – Rapport om tematisk organisering av psykisk helsevern LPP har tidligere […]