LPP Pårørendedagen 22.september

Pårørendedagen 2023

22. september markerer vi Pårørendedagen. Denne dagen skal vi bruke til å synliggjøre og spre informasjon om det å stå i en pårørenderolle. I Norge er vi over 800 000 pårørende som lever med store omsorgsoppgaver. Pårørende står i alt for mye alt for lenge, og når det sier stopp blir vi tvunget ut av […]

SubjectAid – distribusjon av brosjyrer

LPP distribuerer tusenvis av brosjyrer og filmer gjennom SubjectAid. Gjennom nettsiden til SubjectAid kan de som jobber i skoler og relevante foretak helt gratis bestille informasjonsmateriell fra LPP samt mange andre organisasjoner. Både lærere, utdannings- og yrkesrådgivere samt annet skolepersonell henter materiell fra subjectaid.no, som har blitt en av Norges største nettsteder for lærere. De […]

Psykisk sykdom overskygger somatisk sykdom

I forbindelse med at UKOM i dag har lagt frem rapporten Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse, har LPP sendt følgende pressemelding: UKOM har i dag lagt frem en rapport om somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Rapporten konkluderer med at psykisk sykdom kan overskygge somatisk sykdom. LPP er ikke overrasket […]

Artikkel i SEPREPs bulletin Dialog

LPP Norge er representert i SEPREPs styre ved Christine Lingjærde som har fått følgende artikkel publisert i SEPREPs Dialog. Les mer om SEPREP under artikkelen . De vil forebygge et problem de selv er årsaken til. Nå er bunnen nådd. Det ser dessverre slik ut etter snart 10 år med langsom forvitring av helsetjenestene våre. […]

Redusert uføretrygd – mener pasienter blir diskriminert

Karin Nesje, lokallagsleder i LPP Kristiansund og omegn, er intervjuet i avisen Tidens Krav om diskriminering av pasienter med psykiske lidelser. Du kan lese intervjuet her: Tidens Krav 29.juni 2023 pdf