Gratulerer med LPP Pårørendesenter i Vestfold og Telemark (Pivete)

LPP Vestfold og LPP Telemark slo seg sammen høsten 2020, og har hatt en pangstart på samarbeidet med åpning av et nytt LPP pårørendesenter. Pårørendesenteret tilbyr samtaler, selvhjelpsgrupper, kurs/opplæring og en arena hvor pårørende kan treffe likepersoner som forstår utfordringene en står i til daglig. I tillegg jobber Pivete også mot kommuner og helseforetak i […]

LPP anmoder Statens helsetilsyn om å foreta et landsdekkende tilsyn innen tvungent psykisk helsevern

Oppdatert 3 september 2021 Helsetilsynet har besvart LPPs henvendelse, og orienterer om at tilsyn med tvang i psykisk helsevern allerede er valgt som tilsynsområde for landsomfattende tilsyn innen spesialisthelsetjenesten. Her kan du lese hele svarbrevet: Brev fra Helsetilsynet, info om tilsyn, aug 2021   23. juni 2021 LPP anmoder Statens helsetilsyn om å foreta et […]

6 KRAV FRA PÅRØRENDE TIL VÅRE FOLKEVALGTE

Oppdatert 2. september 2021 Respons: Senterpartiet (SP): Ja, Norge trenger pårørende Fremskrittspartiet: Svar fra FrP Sosialistisk Venstreparti: Svar fra SV   11. august 2021 LPP har i dag sendt følgende pressemelding til helse-og sosialkomiteen, og media: Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse har seks krav til årets stortingsvalg. Vi er ikke urimelige og har heller […]

HODs svar på LPPs krav vedr. overgrep under behandling

12. august 2021 sendte LPP følgende krav til Helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet og medlemmer av Stortingets helse- og omsorgskomite: LPP krever at våre syke ikke utsettes for overgrep under behandling. Behandlere som er straffet/dømt for seksuell krenkende adferd skal som hovedregel ikke ha tilbake autorisasjon. Hvis man får tilbake autorisasjonen etter en periode, kan man […]

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august, kl 1200 – 1330.   Hva er utfordringsbildet? Hva kan manglende brukermedvirkning føre til? Helsedirektoratet er i gang med å lage nasjonale anbefalinger for brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse. Webinaret er startskuddet for dette arbeidet, og vi ønsker å ha dere […]