Nytt Pårørendesenter i Harstad

LPP Harstad og omegn åpner Pårørendesenter i Harstad. Pårørendesenteret skal være er et støtte og ressurssenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid. Et lavterskeltilbud for pårørende uavhengig av diagnose og alder. Pårørendesenteret er det første i Nord Norge. Vi har leiet lokaler i det ærverdige huset til Harstad Sanitetsforeningen 1 etg, Jonas Lies gate […]

Ledermøte LPP

LPPs årlige ledersamling fant sted på Scandic hotel Lillestrøm 25 – 26 januar 2020. Landsstyreleder Christine Lingjærde hadde følgende oppfordring til ledersamlingen: Vi må øke bevisstheten rundt verdier som solidaritet, medfølelse og respekt for hverandre, også de universelle menneskerettigheter. Vi i LPP er allerede et godt eksempel, men målet må være å bli et fyrtårn […]

Skuddårsseminaret

Bakgrunnen for temaet er knyttet til utviklingen i vår vestlige verden med økt fokus på individualisering og økte sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller både nasjonalt og globalt. Den økende velstanden og individualiseringen i vår del av verden gjør solidariteten mer sårbar og skaper uklare grenser mellom solidaritet og egoistisk individualisme. Arrangører: Senter for psykisk helse […]

Våre varmeste tanker og kondolanser

Våre varmeste tanker og kondolanser går til Ari Behns pårørende og etterfølgere etter hans tragiske valg om å ta sitt eget liv etter lengre tid med psykisk sykdom. Det er vanskelig å være pårørende til en som er psykisk syk. Men man er ikke alene. Man regner med at det er 50 000 alvorlig psykisk […]

Julebrev

Kjære lokallagsledere, lokallagsstyremedlemmer, og medlemmer i LPP. Når jeg skriver dette, er det 6. desember. Det er den rette datoen til å sende juleønsker, selv om adventstiden såvidt er begynt. I mange nord- og østeuropeiske land (Nord-Frankrike, Belgia, Nederland, Hellas, m. fl.), feires denne dagen fremfor selve julaften og juledagen. 6. desember er Sankt Niklzas’ […]