Markering av verdensdagen på Oslo Rådhus

Sekretariatet i LPP deltok i dag tidlig på markering av verdensdagen på Oslo rådhus. Tidligere styreleder i LPP Grimstad, Anna Margrethe Andersen, var også tilstede som ambassadør. Det var en flott markering med følgende program: Appell/velkomst Diktlesning ved Pia Tjelta Åpenhetsprisen 2018 – overrekkelse til Else Kåss Furuseth Faglig innlegg ved lege og leder for Studentenes […]

Nasjonal dialogkonferanse om medisinfrie tilbud

Nasjonal dialogkonferanse om medisinfrie tilbud finner sted tirsdag/onsdag 20. – 21. november 2018 på Thon Conference, Universitetsgaten 26 i Oslo. Konferansen arrangeres av Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingforløp, i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet. Konferansen er […]

Verdensdagen for psykisk helse 2018 – LPP’s aktiviteter

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse – vi har alle en psykisk helse. I Norge markeres dagen i uke 39 til 42. Våre lokallag rundt om i landet markerer dagen på forskjellige måter og her er noe av det som […]

Invitasjon til kreativ workshop | kunstprosjekt | Making Sense Together

Vi ønsker å invitere til en uformell lansering av kunstprosjektet Making Sense Together, knyttet til filmen med samme navn. Kunstprosjektet handler om psykisk helse, og oppfordrer deg til å omsette erfaringene dine til kunstneriske uttrykk. Fredag 28. september 18:00-21:00 på Teknisk Museum vil kunstner og filmskaper Ellen Ugelstad, sammen med Eva Lotta Sandberg, tilrettelegge for […]

Informasjonsmøte om rettighetene til pårørende i psykisk helsevern og rus. Med seniorrådgiver og advokat Hanne Skui, og advokat Vårin Hellvik, avdeling helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet

29. oktober kl 1630 – 1730. Sted: PIO-Pårørendesenteret i Oslo   Møtet vil gi informasjon om endringer i pårørendes rettigheter, og forhold knyttet til tvang og samtykkekompetanse. Det blir anledning til å stille spørsmål.   Helsedirektoratets brosjyrer er oppdaterte etter lovendring vedr. samtykkekompetanse. Parorendes-rettigheter-en-oversikt-for-helsepersonell-i-den-psykiske-helsetjenesten-og-rustiltak-IS-2146.pdf Parorendes-rettigheter-informasjon-til-parorende-av-pasienter-med-psykiske-lidelser-og-rusmiddelproblemer-IS-2145.pdf   LPP oppsummerer som følger: Mangler pasienten samtykkekompetanse, har nærmeste pårørende rett […]