Facebookdonasjoner

Tusen takk for alle facebookdonasjoner!  Etter tips fra lokallagsleder i Ålesund søkte vi før sommeren Facebook om godkjenning som mottaker av bidrag via innsamlinger. Dette kom på plass og vi er blitt gledelig overrasket over givergleden vi har opplevd siden da. Donasjoner gis gjennom innsamlingsaksjoner som kan opprettes via vår facebookside. Dette er bidrag som […]

Konferanse: Patologisering og medikalisering av livet

Konferanse med Joanna Moncrieff, Tor-Johan Ekeland og Magnus Hald Oslo, Litteraturhuset 13. november kl. 17.00–21.00.  Gratis adgang. Ingen påmelding. Program 17.00: Velkommen 17.15–18.00: Patologisering av livet v/ Tor-Johan EkelandFor et par hundre år siden påtok datidens legevitenskap seg i humanitetens navn en stor oppgave: å få orden på «galskapen», utrede den, klassifisere den og kurere den. Det […]

Innspill til Norsk psykologforenings hovedsatsingsområde

LPP har sendt følgende innspill til psykologforeningens hovedsatsingsområde for perioden 2019 – 2022: Tema: God livskvalitet og et meningsfullt liv for alle, også for de som anses som kronisk psykisk syke. Begrunnelse: LPP mener at det brukes for lite ressurser på de som er alvorlig psykisk syke. Mange faller i kategorien kronisk psykisk syke etter […]

Seminar – Hva er psykose/schizofreni?

Undervisningsseminar 17. og 31 oktober. Sted: Brinchmangården i Bærum. Seminaret er gratis og åpent for alle. Arrangør: Forsknings- og utviklingsavd, Psykisk helse og rus, Vestre Viken og LPP Bærum Mer info: Seminar om schizofreni og psykoselidelser  

Møteplassen Ålesund – Program høst 2018

Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling med faglig innhold, der alle interesserte og de som er berørt av ulike helseutfordringer kan få mer informasjon om sine rettigheter, om tilgjengelig tjenestetilbud samt øke sin kunnskap om psykisk helse. Kontaktpersoner: Arild Kvamme tlf 96229688 og Eva-Brit Langva tlf 48231644 Møteplassen Ålesund program – høst 2018