LPPs innspill til statsbudsjettet (kommunal- og forvaltningskomiteen)

LPP har levert innspill til statsbudsjettet 2024, og landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft har presentert innspillet for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i dag. Hovedpunktene i LPPs høringsinnspill er: Det må etableres pårørendesentre i hele landet Kommunene må tildeles øremerkede midler til FACT- og FACT Ung-team Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby pårørendetiltak i den kommunen hvor […]

Over 800 000 pårørende

Landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft er intervjuet av Trønderporten i forbindelse med Pårørendedagen 2023. Intervjuet kan du lese her: Over 800 000 pårørende

LPP Pårørendedagen 22.september

Pårørendedagen 2023

22. september markerer vi Pårørendedagen. Denne dagen skal vi bruke til å synliggjøre og spre informasjon om det å stå i en pårørenderolle. I Norge er vi over 800 000 pårørende som lever med store omsorgsoppgaver. Pårørende står i alt for mye alt for lenge, og når det sier stopp blir vi tvunget ut av […]

SubjectAid – distribusjon av brosjyrer

LPP distribuerer tusenvis av brosjyrer og filmer gjennom SubjectAid. Gjennom nettsiden til SubjectAid kan de som jobber i skoler og relevante foretak helt gratis bestille informasjonsmateriell fra LPP samt mange andre organisasjoner. Både lærere, utdannings- og yrkesrådgivere samt annet skolepersonell henter materiell fra subjectaid.no, som har blitt en av Norges største nettsteder for lærere. De […]

Psykisk sykdom overskygger somatisk sykdom

I forbindelse med at UKOM i dag har lagt frem rapporten Somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse, har LPP sendt følgende pressemelding: UKOM har i dag lagt frem en rapport om somatisk helse hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Rapporten konkluderer med at psykisk sykdom kan overskygge somatisk sykdom. LPP er ikke overrasket […]