Pressemelding: Gratulerer til de 900 000 pårørende innen psykisk helse!

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding:   Mandag 15. februar ble fire partier på Stortinget (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet) enige om at det nå må bli slutt med reduksjon av sykehusplasser innen psykiatrien. I dag blir pasienter utskrevet for tidlig fordi det er for få plasser. De heldige får poliklinisk behandling, men […]

Evaluering av endring i psykisk helsevernloven fra 2017 om krav til samtykkekompetanse

Stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Adelsten Iversen, Jenny Klinge og Kjersti Toppe, har fremmet et Dokument 8-forslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern. LPP støtter representantenes forslag. Her er LPPs innspill: Dokument 8:48S (2020 – 21) om å evaluere endringen […]

Forslag om endringer i smittevernloven på høring (portforbud)

Tidligere denne måneden sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag om endringer i smittevernloven på høring med kort frist. I høringsnotatet foreslås et hjemmelsgrunnlag for portforbud som smitteverntiltak under covid-19-pandemien. Rådet for psykisk helse har sendt høringssvar basert på innspill fra bl.a. LPP. Her er høringsinnspillet: Innspill til forslag om endringer i smittevernloven (portforbud), Rådet for psykisk […]

Skuddårsseminar om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser

25. februar finner det årlige skuddårsseminaret sted digitalt. Seminaret arrangeres av Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Alle er velkommen. Påmelding til bengt.karlsson@usn.no From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser. Bakgrunnen for temaet er forskningsprosjektet «From double trouble […]

Medlemsfordel

LPP begynner 2021 med en liten gladmelding:) Vi vet at mange av dere savner et fysisk magasin. Vi er derfor glade for å kunne fortelle at vi har inngått et samarbeid med Rådet for Psykisk Helse om rabatt for LPP-medlemmer på Magasinet Psykisk Helse Pris for årsabonnement for LPP-medlemmer er 299,- For å benytte medlemstilbudet […]