Forside Bilde av tidligere styreleder Christine og Ny styreleder Anna Cecilie. LPP Hilsen fra påtroppende og avtroppende landsstyreleder

Hilsen fra avtroppende og påtroppende landsstyreleder

Hilsen fra avtroppende landsstyreleder Kjære medlemmer, Det skal innrømmes at benkeforslaget som ble fremlagt under styreledervalget på årsmøtet forleden kom som lyn fra blå himmel. Valgresultatet kom deretter som nytt lyn fra den samme blå himmel. Så ble jeg spurt om jeg ønsket å bruke min dobbeltstemme – så jeg kunne «vinne» valget.  Da tenkte […]

LPPs landsmøte 2023

LPPs landsmøte fant sted på Scandic hotel Lillestrøm lørdag 10. og søndag 11. juni, med nesten alle lokallagene representert. Stemningen var god, med engasjerte innlegg og aktive diskusjoner. Landsstyreleder Christine Lingjærde ønsket velkommen. Deretter hadde ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik, en hilsen til LPP. Senere på dagen fikk vi besøk av kommunal- og regionalminister Sigbjørn […]

LPPs kommentar til rapport om samtykkekompetanse

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding: Skal vi pårørende endelig bli hørt? LPP hadde forhåpninger etter at Hurdalsplattformen sa at man skulle evaluere endringene i psykisk helsevernloven. LPP har hele tiden problematisert kriteriene for samtykkekompetanse, og har savnet pårørendes rettigheter til for eksempel å uttale seg før bruk av tvang. Helse- og omsorgsminister […]

Stopp diskrimineringen av mennesker med psykisk sykdom og ruslidelser

LPPs landsmøte vedtok 10. juni 2023 følgende resolusjon: Stopp diskrimineringen av mennesker med psykisk sykdom og ruslidelser I Mestre hele livet, regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022), sto det så fint: Vi har hatt økt åpenhet de siste 10–15 årene om psykiske plager og lidelser. Selv om mange kjendiser har gitt oss et ansikt […]

LPPs tanker om dagens forestilling av statsråd Kjerkol – Opptrappingsplan psykisk helse

Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse (LPP) har følgende uttalelse til dagens forestilling av helse- og omsorgsminister Kjerkol: Kjerkols fremlegg burde vært kalt kriseplan, ikke opptrappingsplan! Vi trenger en kriseplan for å imøtekomme dagens behov innenfor psykisk helse som er i en dyp krise. En tilførsel av 3 milliarder kroner over en tiårs-periode høres ut som […]