Er du pårørende til beboer i bemannet bolig, eller til noen som har fått avslag om plass i bemannet bolig? Vi ønsker å høre om dine erfaringer!

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse inviterer til deltakelse i et forskningsprosjekt om erfaringer med bemannede boliger. Prosjektet omfatter innhenting av erfaringer fra beboere, deres pårørende og ansatte i boligene, samt pårørende til personer som har fått avslag om bolig. Det gjennomføres en spørreundersøkelse til hver av disse gruppene. Alle som er pårørende til […]

Dagens Medisin: Norge har sviktet de alvorligste psykisk syke

Styremedlem i LPP Sogn og Fjordane, Astrid Gytri, har skrevet innlegg i Dagens Medisin. Astrid er psykiatrisk sykepleier og brukerrepresentant i Regionalt brukerutvalg i Helse Vest. Artikkelen i Dagens Medisin kan du lese her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2023/01/26/norge-har-svikta-dei-alvorlegaste-psykisk-sjuke/

Vi setter ned et utvalg. Og utvalgets arbeid resulterer som regel i en anbefaling, en veileder, nye faglige råd og retningslinjer.

Hvor mange mennesker med en kjent psykisk lidelse blir jevnlig kalt inn til kontroll hos spesialist for vurdering av virkning og bivirkning av eksisterende behandling for sin lidelse? Les Arnhild Gjelberg Ottesens erfaring her:https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/zEMP94/det-nytter-ikke-med-nok-et-utvalg

Godt nytt år og ny medarbeider i sekretariatet

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere alt godt i 2023. Samtidig er vi glade for å ha Trine Tuvnes med på laget de nærmeste månedene. Trine skal arbeide med LPPs sosiale medier frem til landsmøtet i juni, så dere vil se mye aktivitet der. Følg med på våre kanaler: LPP på Facebook LPP på […]

Styrets julehilsen

Vi gleder oss til jul og litt roligere dager. Advent er en fin ventetid.  Nå er fjerde lyset tent og huset pyntet.Likevel kan vi ikke la være å tenke på en annen ventetid, som varer året rundt. Vi kan ikke glemme alle som venter på å få hjelp, og alle som har ventet forgjeves og […]