Bilde av Anna Cecilie Jentoft, Irene Ojala og Siv Moslet

Høringsuttalelse: Nedleggelse av medikamentfritt behandlingstilbud

LPP har levert høring angående nedleggelse av medikamentfritt behandlingstilbud i Troms UNN, og landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft har presentert innspillet for Stortingets Helse og omsorgskomiteen. Les høringsuttalelsen nedenfor.   Høringsuttalelse vedr nedleggelse av medikamentfritt behandlingstilbud. Grunnlaget for medikamentfritt behandlingstilbud er brukermedvirkning. Tilbudet ble jobbet frem av bruker- og pårørende organisasjoner fordi vi så behovet for […]

LPPs innspill til statsbudsjettet (kommunal- og forvaltningskomiteen)

LPP har levert innspill til statsbudsjettet 2024, og landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft har presentert innspillet for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i dag. Hovedpunktene i LPPs høringsinnspill er: Det må etableres pårørendesentre i hele landet Kommunene må tildeles øremerkede midler til FACT- og FACT Ung-team Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby pårørendetiltak i den kommunen hvor […]

Over 800 000 pårørende

Landsstyreleder Anna Cecilie Jentoft er intervjuet av Trønderporten i forbindelse med Pårørendedagen 2023. Intervjuet kan du lese her: Over 800 000 pårørende

LPP Pårørendedagen 22.september

Pårørendedagen 2023

22. september markerer vi Pårørendedagen. Denne dagen skal vi bruke til å synliggjøre og spre informasjon om det å stå i en pårørenderolle. I Norge er vi over 800 000 pårørende som lever med store omsorgsoppgaver. Pårørende står i alt for mye alt for lenge, og når det sier stopp blir vi tvunget ut av […]

SubjectAid – distribusjon av brosjyrer

LPP distribuerer tusenvis av brosjyrer og filmer gjennom SubjectAid. Gjennom nettsiden til SubjectAid kan de som jobber i skoler og relevante foretak helt gratis bestille informasjonsmateriell fra LPP samt mange andre organisasjoner. Både lærere, utdannings- og yrkesrådgivere samt annet skolepersonell henter materiell fra subjectaid.no, som har blitt en av Norges største nettsteder for lærere. De […]