Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke – høring

Politidirektoratet og Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet revidert rundskriv IS-5/2012 som gjelder helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke. Dette har vært på høring, ogLPP har avlevert høringsinnspill. LPP mener at de pårørende må involveres mye mer enn i dag, LPP mener at man hele tiden skal tenke […]

Politiets maktbruk

Justis- og beredskapsdepartementet har hatt Maktmiddelutvalgets rapport «Politiets bruk av maktmidler» på høring. LPP har levert svar på høringen. LPP har i mange år vært bekymret for hvordan psykisk sårbare grupper blir behandlet av politiet. Maktbruk påvirker pårørende også og vi er redd for at det medfører enda mer stigmatisering og utenforskap for både bruker […]

Støttemarkering for pårørende innen psykisk helse og rus. Sanitetskvinnene, lpp

Støttemarkering for pårørende til rus og psykisk syke 26 april

Tilbud til Pårørende innen psykisk helse og rus blir rasert. Flere frivillige og ideelle lag og organisasjoner som jobber for å hjelpe pårørende har opplevd kraftig kutt i støtte til deres tilbud. Den nasjonalstøttetelefon som drives av PIO-senteret (LPP Oslo) er en av disse som har mistet sin støtte. Støttetelefonen som har hjulpet pårørende over […]

Hva med oss pårørende?

Landsstyreleder Christine Lingjærde har skrevet debattinnlegg i Klassekampen. Vi pårørende har mye å bidra med og må involveres mer. Pårørende er en kjemperessurs. Vi pleier, støtter og forsvarer den som er syk, samtidig som vi går på jobb og betaler skatt. Du kan lese hele innlegget her: https://klassekampen.no/artikkel/2023-03-27/debatt-hva-med-oss-parorende – eller som pdf her: Hva med oss […]

Til å gråte over

Stavanger Aftenblad om nedlegging av sengeplasser på Sandnes distriktspsykiatriske senter på Varatun: Vi kan ikke la være å gi alvorlig psykisk syke mennesker en seng. Vi kan heller ikke ha systemer hvor politikerne ikke må ta ansvaret når krisen rammer. Det er uanstendig. Det er fallitt.   Hele innlegget kan du lese her: https://www.aftenbladet.no/meninger/leder/i/8JXrjE/til-aa-graate-over