LPP anmoder Statens helsetilsyn om å foreta et landsdekkende tilsyn innen tvungent psykisk helsevern

Oppdatert 3 september 2021 Helsetilsynet har besvart LPPs henvendelse, og orienterer om at tilsyn med tvang i psykisk helsevern allerede er valgt som tilsynsområde for landsomfattende tilsyn innen spesialisthelsetjenesten. Her kan du lese hele svarbrevet: Brev fra Helsetilsynet, info om tilsyn, aug 2021   23. juni 2021 LPP anmoder Statens helsetilsyn om å foreta et […]

6 KRAV FRA PÅRØRENDE TIL VÅRE FOLKEVALGTE

Oppdatert 2. september 2021 Respons: Senterpartiet (SP): Ja, Norge trenger pårørende Fremskrittspartiet: Svar fra FrP Sosialistisk Venstreparti: Svar fra SV   11. august 2021 LPP har i dag sendt følgende pressemelding til helse-og sosialkomiteen, og media: Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse har seks krav til årets stortingsvalg. Vi er ikke urimelige og har heller […]

HODs svar på LPPs krav vedr. overgrep under behandling

12. august 2021 sendte LPP følgende krav til Helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet og medlemmer av Stortingets helse- og omsorgskomite: LPP krever at våre syke ikke utsettes for overgrep under behandling. Behandlere som er straffet/dømt for seksuell krenkende adferd skal som hovedregel ikke ha tilbake autorisasjon. Hvis man får tilbake autorisasjonen etter en periode, kan man […]

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august, kl 1200 – 1330.   Hva er utfordringsbildet? Hva kan manglende brukermedvirkning føre til? Helsedirektoratet er i gang med å lage nasjonale anbefalinger for brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse. Webinaret er startskuddet for dette arbeidet, og vi ønsker å ha dere […]

Uttalelse fra LPP om overgrep under behandling

LPP har i dag sendt følgende krav til Helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet og medlemmer av Stortingets helse- og omsorgskomite: LPP krever at våre syke ikke utsettes for overgrep under behandling. Behandlere som er straffet/dømt for seksuell krenkende adferd skal som hovedregel ikke ha tilbake autorisasjon. Hvis man får tilbake autorisasjonen etter en periode, kan man […]