Skuddårsseminaret

Bakgrunnen for temaet er knyttet til utviklingen i vår vestlige verden med økt fokus på individualisering og økte sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller både nasjonalt og globalt. Den økende velstanden og individualiseringen i vår del av verden gjør solidariteten mer sårbar og skaper uklare grenser mellom solidaritet og egoistisk individualisme. Arrangører: Senter for psykisk helse […]

Våre varmeste tanker og kondolanser

Våre varmeste tanker og kondolanser går til Ari Behns pårørende og etterfølgere etter hans tragiske valg om å ta sitt eget liv etter lengre tid med psykisk sykdom. Det er vanskelig å være pårørende til en som er psykisk syk. Men man er ikke alene. Man regner med at det er 50 000 alvorlig psykisk […]

Julebrev

Kjære lokallagsledere, lokallagsstyremedlemmer, og medlemmer i LPP. Når jeg skriver dette, er det 6. desember. Det er den rette datoen til å sende juleønsker, selv om adventstiden såvidt er begynt. I mange nord- og østeuropeiske land (Nord-Frankrike, Belgia, Nederland, Hellas, m. fl.), feires denne dagen fremfor selve julaften og juledagen. 6. desember er Sankt Niklzas’ […]

Samhandlingsreformen fungerer ikke etter intensjonene

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, sier helseministeren ikke har foretatt seg noe for å sikre at samhandlingsreformen fungerer etter intensjonene. Les artikkelen her. LPP vil påpeke at det ikke bare de eldre syke som er overlatt til seg selv, men også mange med alvorlig psykisk sykdom.     Bilde av Ingvild Kjerkol er hentet fra […]

Bunnen er nådd, Lubna Jaffery

Dette innlegget hadde LPP’s styreleder, Christine Lingjærde, på trykk i Bergens Tidende 15. november 2019. Bunnen er nådd, Lubna Jaffery (pdf)