New Public Management, det motsatte av solidaritet

11. november holdt landsstyreleder Christine Lingjærde et innlegg om konsekvensene av New Public Management i våre offentlige tjenester. Hun stiller spørsmål ved hvordan man kan styre sykehus etter prinsipper som kostnadseffektivitet og konkurranse. Hun kommer inn på tre alvorlige konsekvenser for pårørende, og hun kaller rett og slett New Public Management for det motsatte av […]

LPPs juleønske til Bent Høie, og statsrådens svar

LPP har sendt en julehilsen til helse- og omsorgsminister Bent Høie med en ønskeliste. Ønskelisten er kort, med kun ett ønske: mer penger til øremerkede tiltak for psykisk helse og rus i kommunene. Hilsenen finner du her: Brev til Bent Høie, 5. desember 2020 Statsråden besvarte vår henvendelse hurtig. Her er svar fra statsråden av […]

Brudd på psykisk helsevernloven §3.9

LPP har i dag sendt brev om brudd på psykisk helsevernloven §3.9 til helse- og omsorgsministeren, Helsedirektoratet, samt helseforetakene. Vi ber adressatene om å minne helseforetak i det ganske land om at brudd på psykisk helsevernloven §3.9 er like ulovlig som andre lovbrudd. å se på pårørende som medspillere som ønsker det beste for sine. […]

Høring: bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Høring av forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og introduksjonsloven. Forslagene går ut på å harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelser og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til samordne tjenestetilbudet. Departementene foreslår å utvide ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom de kommunale helse- og […]

Landsstyreleder Christine Lingjærde i Bergensavisen 29 oktober.

Har endringer i lov om psykisk helsevern gitt oss et farligere samfunn? «Mennesker med psykiske lidelser er ikke monstre. De er syke som trenger hjelp» Les hele saken her