Innspill til ekspertutvalg samtykkekompetanse

Helse- og omsorgsdepartementet har satt ned et ekspertutvalg som skal evaluere vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern. LPP har i dag levert innspill til utvalget. Innspillet kan du lese her: Innspill til ekspertutvalg samtykkekompetanse

Landsstyreleders innlegg på WAPR-konferansen 31. mai 2022

Landsstyreleder Christine Lingjærde holdt et engasjerende innlegg på konferanse 31. mai 2022 arrangert av WAPR Norge (World Association for Psychosocial Rehabilitation). Innlegget i sin helhet kan du se og høre her. Christine_Lingjærdes_innlegg_på_WAPR-konferanse_31_mai_2022.mp4 from Lpp on Vimeo.

Opptrappingsplan psykisk helse

Regjeringen vil styrke tilbudet innen psykisk helse over hele landet og skal lage en opptrappingsplan. Planen vil legges frem i 2023. LPP har levert innspill til opptrappingsplanen: Norsk helsevern må fungere bedre innen samhandling, gi bedre tilpasset behandling for den enkelte pasient, og ledelsen må forbedres i mange ledd. Vi mener at norsk helsevesen har […]

Toppmøte erfaringskompetanse.no

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (erfaringskompetanse.no) holdt sitt årlige toppmøte 3. mai 2022. Hovedoverskrifter denne gang var bruker- og pårørendemedvirkning. Hanne Tuvnes fra landsstyret holdt innlegg om hvordan få til bedre pårørendemedvirkning på individnivå. Det kan du se i denne videoen. (Hannes innlegg begynner på minutt 19): Hele opptaket fra Toppmøtet finner du […]

Hilsen fra styreleder i siste nyhetsbrev

Kjære medlemmer, Besøk til lokallagene var en av mine prioriteringer da jeg begynte som landsstyreleder i juni 2019.Mellom juni og desember 2019 klarte jeg å besøke Stavanger, Haugesund, Hamar og Romerike, men allerede i begynnelsen av 2020 satte pandemien en stopper til mine gode planer.Nå er det blitt lettere å reise og det er viktig […]