Landsstyreleders innlegg på WAPR-konferansen 31. mai 2022

Landsstyreleder Christine Lingjærde holdt et engasjerende innlegg på konferanse 31. mai 2022 arrangert av WAPR Norge
(World Association for Psychosocial Rehabilitation).

Innlegget i sin helhet kan du se og høre her.

Christine_Lingjærdes_innlegg_på_WAPR-konferanse_31_mai_2022.mp4 from Lpp on Vimeo.