Informasjonsmøte om rettighetene til pårørende i psykisk helsevern og rus. Ved Hanne Skui, seniorrådgiver og advokat og Vårin Hellvik, advokat, fra avdeling helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet.

29. oktober kl 1630 – 1730. Sted: PIO-Pårørendesenteret i Oslo   Møtet vil gi informasjon om endringer i pårørendes rettigheter, og forhold knyttet til tvang og samtykkekompetanse. Det blir anledning til å stille spørsmål.   Helsedirektoratets brosjyrer er oppdaterte i forhold til lovendring vedr. samtykkekompetanse. Parorendes-rettigheter-en-oversikt-for-helsepersonell-i-den-psykiske-helsetjenesten-og-rustiltak-IS-2146.pdf Parorendes-rettigheter-informasjon-til-parorende-av-pasienter-med-psykiske-lidelser-og-rusmiddelproblemer-IS-2145.pdf   Under er en oppsummering gjort av LPP av innholdet […]

Førpremiere på filmen «Føniks»

I anledning Verdensdagen for psykisk helse arrangeres en eksklusiv førvisning av filmen Føniks. Dette skjer på Gimle kino 10.10 klokka 18.00.   Regissør Camilla Strøm Henriksen og familieterapeut Elisabeth Jølstad Hilde møtes til en varm samtale før filmen. Vi får høre fra to eksperter; En regissør som selv har opplevd hvordan det er å ha en syk […]

Program for markering av Verdensuken for psykisk helse i Harstad, Kvæfjord og Skånland

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om psykisk helse. Se mer info her: Harstad Program Verdensuka 18

Høstprogram Bergen

Denne høsten tilbys følgende program i Bergen: Program høsten 2018 Bergen  

Pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020

Her finner du mer info om pakkeforløp innen psykisk helse og rus. LPP minner om de overordnede målene som er: Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor. Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Sammenhengende og koordinerte pasientforløp. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og […]