Se hele meg – et nettbasert læringsprogram om psykose og hva som kan hjelpe

SE HELE MEG er et nettbasert læringsprogram om psykose og hva som kan hjelpe
Programmet skal styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familier og hjelpere.
Det bygger på TV-serien Stemmene i hodet som gikk på NRK vinteren 2017. Hovedpersonene Benjamin, Ruth Andrea og Maria har erfaringer med å leve med psykoselidelse. De deler raust av sine opplevelser og erfaringer. Alle har fått god behandling på Crux Bergfløtt behandlingssenter, og mange av klippene er filmet der. Historiene til hovedpersonene er kjernen i SE HELE MEG og refleksjonsspørsmålene i programmet tar utgangspunkt i fortellingene deres.

SE HELE MEG har blitt til i samarbeid mellom Stiftelsen SEPREP og filmskaper Gunhild Asting. Filmene i læringsprogrammet består både av klipp fra Stemmene i hodet og nytt materiale som ikke har vært vist tidligere. SEPREP har fått tildelt prosjektmidler til produksjonen av SE HELE MEG fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Læringsprogrammet består av 8 hovedemner
1. Åpenhet
2. Parallelle virkeligheter
3. Barndom og oppvekst
4. Miljøterapi som gir mening og mestring
5. De gode hjelperne
6. Familie, venner, skole og jobb
7. Overgang til et selvstendig liv
8. Muligheter, glede og håp

Læringsprogrammet er gratis.

Besøk følgende lenker for mer informasjon om programmet:

https://sehelemeg.no/om-se-hele-meg/

https://sehelemeg.no/?fbclid=IwAR2-PRdC32r4eBkmk4ffzhCjo5Q4k9cCsFN1qRa0EAgb5B2XwTMBm26SQcI