Når personvernet ødelegger

Viser til NRK.NO under avsnittet kronikk, ligger et innlegg fra en pårørende med ovennevnte overskrift: «Mamma døde, men vi kunne ha reddet henne. Personvernet satte en stopper for det!» 18. mars 2019

 

Samtalegruppen på Grindestua i regi av LPP Asker

Grunnet ønske fra de oppmøtte pårørende, om fagpersoner tilstede på møtene, må vi sette gruppen på vent.

Dette inntil Asker kommune kan stille med fagpersoner som leder Pårørendemøter med samtaler.

Vi kommer tilbake med ny informasjon så fort noe foreligger

Med vennlig hilsen

LPP Asker styret

Temakveld LPP Asker og Vestre Viken BET-teamet onsdag 3.april kl 1800-2000

Temakveld_BET 0304 2019 (2)

BET – Basal Eksponeringsterapi. Alle interesserte er velkommen til denne informasjonskvelden.

Mestringshuset Erteløkka 3, Asker.

Enkel servering.

Med vennlig hilsen

LPP Asker styret og Bet-team Vestre Viken