Invitasjon til informasjonskveld 17. oktober 2018 kl 1800-2000 Mestringshuset i Asker

Vi samarbeider med BET-seksjonen i Vestre Viken HF om informasjonskvelder i Asker

Se vedlagte invitasjon, og alle interesserte er velkommen

Med vennlig hilsen

LPP Asker styret og BET-seksjonen i Vestre Viken HFInvitasjon BET informasjon 17.10.2018

Rolf, Inger, Vibeke og Lisbeth

Neste samtalegruppe på Grindestua 5. juni kl 1800-2000

Alle interesserte er hjertelig velkommen:-)

Årsberetning 2017

Samtalegruppe for Pårørende i gang i Asker

På Grindestua i Asker sentrum, Alfheim 9, har vi startet opp med samtalegruppe for Pårørende. På sikt blir det samarbeid med Asker kommune, Psykisk helse og rus, og NKS som avholder samtalegrupper for Pårørende.

Mens vi venter på kommunens oppstart for dette, starter vi samtalegruppe for interesserte.

Vi var 13 til sammen ved oppstart 8. mai, og det sier vi oss fornøyd med.

Neste samtalegruppe avholdes tirsdag 5. juni kl 1800 – 2000, samme sted: Grindestua.

Huset er et gammelt lite hvitt trehus som ligger mellom Joker i Grindegården og BBQ restauranten i det gule huset på motsatt side. 2 min fra Asker stasjon, og gode parkeringsmuligheter i nærområde.

Styret i LPP Asker ønsker velkommen til alle interesserte.

 

Asker, 13. mai 2018

Styret

Invitasjon til Temakveld på Mestringshuset i Asker sentrum 18. april kl 1800 – 2000

Temakveld_Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Asker og BET   prosjektet til psykologspesialist Didrik Heggdal og hans team på Blakstad sykehus

 

Informasjon til Pårørende om BET – Basal Eksponeringsterapi – Temakveld Mestringshuset i Asker sentrum onsdag 18. april kl 1800 – 2000

Temakveld_BET  

Alle interesserte er hjertelig velkomne til denne informasjonskvelden. Interessant tema psykologspesialist Didrik Heggdal og hans medarbeidere presenterer denne behandlingsmetoden. 2 ganger i året vil Heggdal og hans team avholde slike kvelder for oss i Asker

Påmelding innen 13. april til: Lisbeth.Stengrimsen@gmail.com eventuelt pr til til 98616603

Enkel servering

Med vennlig hilsen

LPP Asker styret/BET teamet Blakstad sykehus

Årsmøtereferat 2018