Innlegg til Budstikka for Overdosedagen 31. august 2020

Informasjon medlemmer august 2020 (4)

Sommerhilsen fra styret

Sommerhilsen 2020
Årsmøteprotokoll 2020.pdf signert

Årsmøte 2020 dato 22. april

Årsmøteinnkalling 17 03 2020 Hvis Koronatilstander fortsetter å gjelde denne datoen, kommer vi tilbake til hvordan gjennomføringen tenkes

Handlingsplan for Lpp Asker 2020

Handlingsplan for 2020

Pårørendetreff på Frivillighetens hus i Asker, Hasselbakken

Invitasjon Pårørendetreff Hasselbakken oktober 2019

Torsdag 19 09 2019 Pårørende undervisning

Kurs Pårørende 19 09 2019

Pårørendeundersøkelse 2019

LPP Asker pårørendeundersøkelse_oppsummering

Årsberetning 2018 fra Asker

Årsberetning 2018