Samtalegruppe/kurs for egenhjelp

Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Derfor arbeider vi for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og av kommunene.
LPP er en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern ved en bedret kommunikasjon mellom brukere, pårørende, behandlere og myndigheter. LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse) er en organisasjon som taler din sak. VI skal være en støttespiller og et nettverk for deg som er pårørende til en person med psykiske problemer.
Vanskelige perioder vil ofte gjøres mye enklere ved å ha noen å snakke med. Det å ha mulighet til å treffe likesinnede som vet hvordan det oppleves å være pårørende til noen som sliter med psykisk helse, kan være til stor hjelp.

LPP Moss

Noen dager kan by på ekstra utfordringer, og det er ikke alltid like lett å dele de tyngste tankene med venner eller annet nettverk. Derfor er det fint at LPP finnes. LPP Moss arbeider lokalt og dekker kommunene Moss (også tidligere Rygge) Råde og Våler. LPP Moss vil i løpet av vinteren/våren 2023 gi tilbud om samtalegruppe for deg som har psykisk sykdom i familien. Vi jobber systematisk og målrettet og benytter mestringsboken NÆR.

Kurs for egenhjelp

Målet med dette kurset er å tillate seg å stoppe opp og se på situasjonen fra utsiden. Hvordan har sykdommen påvirket livet ditt? Hva er klokt å tenke på i møte med den som er syk, i møte med hverdagslivet, i møte med helsevesenet og i møte med deg selv?

Kurset handler om å rette fokus mot hva den pårørende trenger, ikke hva den som er syk trenger – selv om dette henger sammen.

· Sted: Frivillighetens hus i Moss, Byfogd Sandbergsgate 5, 1532 Moss

· Oppstart: tirsdag 7. februar 2023 kl. 1900 – 2130. Deretter 5 påfølgende tirsdager

· Til dekning av arbeidsbok og pausekaffe med noe å tygge på, er prisen satt til kr. 300.

Mer informasjon og påmelding til Bente på mobil 97732060 eller epost til Svein lppmoss@7k.no.

Det er maks 8 deltakere i gruppen