Referat fra seminar Sandviken sykehus 24. september

Det er mye håp i godt samarbeid.

Mitt navn er Helge Steinsund, tidliger styremedlem i LPP Bergen.
Nå er jeg med i ressurs gruppen, noe personer som deltar på ulike arrangementer for å representere LPP.

Les referatet her