Referat fra ledersamlingen i Asker

Litt fra ledersamlingen i Asker Jeg vil først si at jeg ble tatt svært godt imot. Det var noen fantastisk kjekke folk jeg møtte. De ga meg en fantastisk inspirasjon til dette viktige arbeidet.

Lars Lien snakket om at det er viktig at LPP er representert i de utvalg og fora som har betydning for dette viktige arbeidet. Han snakket også om pårørenderollen som er svært viktig. Det er fortsatt mye systemsvikt. De pårørende gjør fortsatt svært mye av arbeidet som kommunen skulle ha gjort. Vi må fortsatt ha fokus på pasienten og deres utfordringer.

Litt om LPP i femtiden. Her snakket de mye om hvordan vil skal verve nye medlemmer. Dette er vel og bra nok at man skal ha fokus på dette, men vi må ikke glemme hvem vi er der for. Vi er der for de som har det svært vanskelig. Dette arbeidet må vi fortsatt ha 100 % fokus på.

Foredraget til Magnus Takvam var et sterkt foredrag på mange måter. Han har nok hatt det tøft.

Så var det Joakim Serpinsky som fortalte om den ordning som de har i PIO Oslo med Personlig Ombud. Her har de 2,5 stillinger. De bistår personer med utfordringer med det offentlige. Dette burde vi ha prøvd og få til i Bergen også ut fra alle de utfordringene mange av LPP sine medlemmer har.

 

Beitostølen 26.10.22

Bjørn GreveStyremedlem LPP