Dagseminar for pårørende m/Else Kåss Furuseth og Randi Rosenqvist m. fl.

LPP Asker og Bærum arrangerte i samarbeid med LPP Buskerud et dagsseminar for pårørende på Holmen Fjordhotell 6 mai.  Det var 5 år på rad at vi arrangerte et slikt dagseminar på Holmen og denne gangen var det 80 deltagere. Else Kåss Furuseth, Kristian Furuseth og Randi Rosenqvist var blant foredragsholderne.

På seminaret hadde Else Kåss Furuseth og faren Kristian Furuseth en åpenhjertig samtale om livet som pårørende. Else Kåss Furuseth og faren er etterlatte. De hadde flere familiemedlemmer som trengte mye hjelp. Livet som pårørende kunne ofte bli altoppslukende, sa Kristian Furuseth. Å balansere oppmerksomheten til den som er syk – i forhold til friske familiemedlemmer er ikke lett. Som fastlege så han at dette var en utfordring for mange. Faste avtaler med besøk hos slektninger på institusjon er verdifullt. Selv om det ikke alltid er lett å forklare til utenforstående at en har slike faste avtaler. De to var innom mange forskjellige andre temaer også , bla. utfordringer rundt åpenhet i forbindelse med sykdom. Manglende ressurser i førstelinjen er et problem, mente de. Mange ressurser går i økende grad til administrasjon. For de to personlig var det i ettertid er godt å kunne slå fast; Vi gjorde det vi kunne som pårørende. Det er godt å vite.

Psykiater Randi Rosenqvist holdt deretter et langt foredrag hvor temaet var temaet:  Idealer og realiteter. Hun gikk igjennom sentrale utfordringer både i behandling, i omsorg, betydningen av rask innleggelse, utviklingen i lovverket. Hun formulerte noen fremtidsønsker, basert på sin lange erfaring. Bl.a. stilte hun spørsmålet; Bør psykiatrien først skrive ut pasienten når de er rimelig sikre på at han vil klare seg på neste omsorgsnivå. Svingdørspasienter er ikke bra. Planlegging av utskrivingen er viktig.

Et fast innslag på disse dagsseminarene til LPP har de siste årene vært at Esben B Jaer leser egne dikt og deler med oss sine erfaringer og sine kloke tanker (bildet).

Vestre Viken HF sitt tilbud til pårørende og arbeidet med å involvere pårørende systematisk i arbeidet, var også tema på seminaret. Mia Iversen som er ansatt i Vestre Viken HF orienterte om et forskningsprosjekt som har vært gjennomført og som skal gi bedre pårørendesamarbeid. Hun gikk igjennom det tilbudet som finnes for å støtte pårørende og for å etablere et godt samarbeid mellom pårørende og helseforetak.

Å delta på et pårørende-seminar som dette er på mange måter som å gå på et mørkt loft sammen med en venn – som har lommelykt, sa Else Kåss Furuseth. Det var godt sagt – og det er vi enig med henne i.

Med vennlig hilsen

For LPP Asker og Bærum

ved Anne Helene Lindseth