Opptrappingsplan psykisk helse

Regjeringen vil styrke tilbudet innen psykisk helse over hele landet og skal lage en opptrappingsplan. Planen vil legges frem i 2023.

LPP har levert innspill til opptrappingsplanen:

Norsk helsevern må fungere bedre innen samhandling, gi bedre tilpasset behandling for den enkelte pasient, og ledelsen må forbedres i mange ledd. Vi mener at norsk
helsevesen har et stort forbedringspotensial innen ledelse for å sikre følgende verdier:

  • at enhver kontakt med pasienter skal skje med respekt for pasientens menneskeverd
  • at det skal være omsorg for pasientens behov, og
  • å skape trygghet for pasienten

LPPs innspill i sin helhet kan du lese her.