Verdensdagen for psykisk helse

På verdensdagen for psykisk helse, har LPP, sammen med Mental Helse, Rådet for psykisk helse, Kirkens SOS og støtteforeningen Aurora, overlevert krav til statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vi stiller følgende krav til regjeringen:

  • Gi kommunene midler til å få i gang gode lavterskeltilbud; møteplasser for unge og eldre hvor de kan treffe fagpersoner uten henvisning fra lege.
  • Utvid og sats på forebyggende arbeid i skolene.
  • Stopp nedbygging av sengeplasser.
  • Rask Psykisk Helsehjelp må etableres over hele landet.
  • Alle skal ha mulighet til å velge medisinfri behandling, uansett hvor de bor.
  • Alle skal ha rett til en første konsultasjon for alle som henvises til spesialisthelsetjenesten.
  • Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord må tildeles en betydelig finansiellinnsats for å kunne realiseres.
  • Hjelpetelefonene må styrkes betraktelig.
  • Pårørende skal høres og oppleve å bli ivaretatt og inkludert som en likeverdigsamhandlingspartner rundt pasienten.

 

Her kan du lese kravsbrevet i sin helhet:

Opprop for bedre psykisk helse – statsministerens kontor.