Pårørende Møteplass Harstad – Vår 2019

Lever du med noen i familien som strever psykisk og/eller har utfordringer med rusmidler?

På Pårørende Møteplass treffes pårørende og fagfolk for å utveksle erfaringer og kunnskap om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusutfordringer.

 

Pårørende Møteplass Harstad 2019 VÅR