Nasjonale råd for bruk av psykofarmaka for barn og unge

LPP har gitt svar på Helsedirektoratets høring om Nasjonale faglige råd for bruk av psykofarmaka for barn og unge.

Her kan du lese LPPs svar:
Nasjonale faglige råd, psykofarmaka barn og unge, høringssvar fra LPP