Møteplassen Ålesund – Program høst 2018

Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling med faglig innhold, der alle interesserte og de som er berørt av ulike helseutfordringer kan få mer informasjon om sine rettigheter, om tilgjengelig tjenestetilbud samt øke sin kunnskap om psykisk helse.

Kontaktpersoner: Arild Kvamme tlf 96229688 og Eva-Brit Langva tlf 48231644

Møteplassen Ålesund program – høst 2018