Medlemshistorier om erfaringer i og utenfor krisesituasjoner.

Kjære medlemmer,

Vi pårørende er vant med å gå i bresjen, men for tiden står vi på barrikadene. Styret og jeg ser med bekymring at det forventes eller tas for gitt at vi kan yte enda mer når vår kapasitet allerede er brukt opp fra før. Vi har uttrykt vår bekymring i en pressemelding, og har vært i kontakt med helsemyndighetene. Vi gjør alt vi kan for å hindre at pasienter innen psykisk helse ikke ofres i kampen om hjelp og sykehusplass.

I disse dagene blir vi oftere spurt: «Hvordan har dere det?». Det er et vanskelig spørsmål for oss, og vi velger ofte å svare at det går noenlunde bra. Uten detaljer. Spesielt med personer som ikke selv er pårørende innen psykisk helse. Hvem kan forstå hvordan vi har det?

Svaret vårt er: De som forstår oss best er andre pårørende innen psykisk helse. Dessuten kunne vi kanskje bli bedre forstått av andre ikke-pårørende dersom vi hadde mer tid til å forklare.

Vi har tenkt på dette og kommet på følgende forslag:

Hva med å skrive ned våre erfaringer, og så samle og dele dem? Nå er det mulig!

LPP Norge har nå opprettet en ny plattform hvor du kan dele dine erfaringer.

Plattformen er sikker, tilgjengelig og du er helt anonym. Skriv om hvordan du har det, og send inn. Når din historie er sendt inn gjennomgår vi teksten og publiserer den på den dedikerte nettsiden vi har opprettet under lpp.no.

Vi har allerede lagt ut flere historier her: www.lpp.no/historier-fra-medlemmer/. Det vil sikkert oppmuntre mange til å sende inn en eller flere historier.

Vi gleder oss til å lese dem.

 

For styret

Christine Lingjærde

Landsstyreleder

 

Slik går du frem for å sende inn din historie:

Gå til www.lpp.no/historier-fra-medlemmer/. Der finner du en knapp øverst som tar deg til innsendingskjemaet.