«Jeg er sint fordi kommunen der min mor følges opp enda ikke har kommet med informasjon rundt deres retningslinjer/ tiltak i korona- tider. Ingen initiativ til for eksempel andre måter å ha kontakt på enn besøk. Det er personalet som disponerer hennes telefon, og hun er ikke selv i stand til å håndtere. Jeg fant også ut at hun ikke har fått informasjon om korona/ restriksjoner. Det går helt fint å snakke med henne om dette og hun forstår at familien ikke kommer på besøk. Oppsummert: Sint»