LPPs ledersamling i Asker høsten 2022

Ledersamling i LPP

LPPs holdt en samling for hovedtillitsvalgte fra lokallagene på Scandic hotell Asker 22 – 23 oktober. Det var livlige diskusjoner og stemningen var god.

Landsstyreleder Christine Lingjærde ønsket velkommen. Deretter sto en refleksjon over pårørenderollen på dagsorden: hvordan er den og hvordan bør den være? Lars Lien, leder i Norsk Psykiatrisk forening snakket om gode og dårlige erfaringer som bidrar til å gjøre kommunikasjonen mellom pårørende og helsevesenet bedre. Nestleder i landsstyret Carl Fredrik Aas, snakket om avlastning for pårørende, og styremedlem Joakim Serpinsky fortalte om ordningen med personlig ombud i PIO-sentret.

 

LPPs fremtid

Et hovedtema på samlingen var LPPs fremtid.

Landsstyret har satt ned en arbeidsgruppe – bestående av Magne Christensen, Siw Hellstad og Cliff Baluyot – med følgende mandat:

  • Hvordan ser LPPs fremtid ut?
  • Hvordan rekruttere og beholde medlemmer?
  • Hva slags tilbud bør LPP ha for å nå medlemmene?

Arbeidsgruppen la frem sine tanker så langt og ba om tilbakemelding fra de tillitsvalgte.

Magnus Takvam om hans mor Marie.

Magnus Takvam fortalte om å vokse opp som pårørende til en mor som både var et offentlig eie og psykisk syk.