Referat 21.okt 2022 12.00-14.30 Statens hus

Henviser til innkallingStatsforvalteren inviterte til møte med interesseorganisasjoner innen  Rus /Psykisk helseFørst presenterte de fremmøtte seg. Det var færre fremmøtte enn de som var invitert. Noen hadde fått purre mail, men ikke gitt tilbakemeldingVi var 8 personer tilstede3 personer fra Statsforvalteren i Vestland  Anne Grete Robøle og Astrid Tvedt. Sogn og Fjordane, Linda SvoriA-larm ved Espen Aas + to representanter, der en var erfaringskonsulent(noterte ikke navn.)En person Ettervern rusvern Sogn og Fjordane noterte ikke navn.Grete Mongstad LPP Bergen og omegnAnne Grete Robøle ledet møtetFørste runde presenterte vi, hver enkelt, hvem vi representerte.Jeg tok utgangspunkt i nettsiden LPP hvem vi er, og hvodan vi arbeider for å hjelp de pårørende og dermed pasienten /brukeren.Det samme gjorde de andre.Mye var preget av økonomi hvordan det var rundt om i landet.. Tilskudd /lønn til erfaringskonsulentene og deres arbeidsoppgaver og måten de ble møtt på av lederne… Også dette med krav til tvang ble tatt opp, innført I 2017. Kravet til tvang skal evalueres slik jeg forstod det.Hva fungerer hva fungerer ikke?Det som fungerte best var der pasient / brukere hadde egen bolig /bofellesskap Trygghet !! Og der de pårørende bli inkludertMange synspunkt, mye sammenfallende… Det  var mest fokus på alt som ikke fungerte. Jeg presiserte dette med kort liggetid. Det tar tid å oppnå tillit slik at pasienten «åpner opp» og forteller. Samarbeide spes.helsetjenesten/kommunen og kompetansen i kommuneneRefererte til foredraget til Randi Rosenqvist» De sykeste har tapt»Jeg var den eneste som var representant for de pårørende, men brukte stemmen min så godt jeg kunne.Vi var så vidt innom tema forebygging av overgrep, vold. Spesielt A-larm representanten hadde et innlegg om temaetLiten tid til Selvmords forbygging p.g.a.tidBekymringsmeldingerSvært få meldinger fra pårørende. I følge Linda Svori  (Sogn og Fjordane)Jeg sa at ofte var pårørende slitne og hadde lite overskudd til å skrive, sette i gang medbekymringsmeldingAnne Grete Robøle oppsummerte det hun vill ta tilbake til StatsforvalterenVi fikk forespørsel om å forsette møtende digitalt,via mail,eller fysiske møterEnighet om å fortsette med fysiske møterDet ble etterlyst tilbakemelding  fra Statsforvalteren vedr. de problemstillingene som ble tatt opp I dette møte  Ref. Grete MongstadMedlem LPP