LPPs kommentar til statsbudsjettet

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) er glad for at det bevilges 300 millioner kroner til å styrke psykisk helsevern, men er svært skuffet over at pårørende er budsjettapere.

Over mange år har det blitt kuttet kraftig i sengeplasser i psykisk helse, og det gis fortsatt ikke likt tilbud over hele landet. 300 millioner kroner er en start, men det er fortsatt en lang vei å gå.

LPP driver pårørendesentre rundt om i Norge, sentre som gir gode og viktige tilbud til alle pårørende. Disse sentrene drives i dag på knappe budsjetter og de må få øremerkede midler, sier nestleder i LPP, Carl Fredrik Aas.