Medlemsbrev høsten 2021

Kjære medlem

Det er en stund siden siste info-skriv herfra.
Sommeravslutningen 2021endte på café Mat og Mer i Mysen med Afternoon tea, og med
dagsferskt ankelbrudd for meg. En skjebnesvanger tur på Høytorp fort og langs helsestien!
Jeg fikk en stillesittende sommer med mye strikking på verandaen og venting på å få
komme til Sverige, hvor jeg har hytte. Nå er jeg blitt pensjonist – og som sykepleier kunne
jeg gå av som 62-åring, og det ville jeg benytte meg av. Nå har jeg fått vært i Sverige, og
sønnen min har også kunnet glede seg over å kunne reise.

Jeg er blitt kontaktet av et medlem for å løfte frem det hun mener er en svikt i systemet. Det
er at høyskoler ikke varsler pårørende når studenten faller fra. Jeg er i kontakt med
foreningen LFSS (landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord), fordi LPP
Nedre Glomma opplyste meg om at det er en forening som finnes (!) og sikkert har interesse
og kunnskap om saken.
Er også blitt kontaktet av en dame med ønske om samtalegruppe. Styret er enige om å
introdusere Askim som møtested, og Røde kors har gitt tilsagn om at deres lokaler i
Frivilligsentralen kan benyttes. Så på hjørnet ved Torget 12, kl. 18 blir det samtalekvelder
følgende mandager: 18.okt, 1.nov, 15.nov, 29.nov og 13.desember hvor vi da tenker å legge
julebordet dit med god mat. Velkommen! Er i kontakt med noen som jeg tror kan tenke seg
å opplyse oss om nye ting også disse kveldene. Samtalegruppe blir annonsert i Indre
Smaalenenes avis og på nett fra 9. oktober.

Vår satsning denne høsten er deltagelse i uka for Verdensdagen for psykisk helse.Program:
10.oktober – selveste dagen! Intern hyggekveld for ansatte, beboere og deres pårørende i
Nordmyrstubben, Spydeberg.
Mandag 11.oktober kl 10.00: Tur langs Hobølelvas elvesti, fra Frivilligsentralen Hobølvn. 5,
og kaffe og vafler på Galleri Art to be, i etterkant.
Mandag 11.oktober ca. Kl 12: Gratis konsert med Frode Johansen (kjempefin gitarist med
gode tekster) ved Løvestad aktivitetshus i Spydeberg. Velkommen!
Fredag 15.oktober ca kl 11 -12. Åpen natursti på Skjelfoss psykiatriske senter ved Ringvoll i
Hobøl – med Quiz og premiering, samt solskinnsboller ved elven. Adresse. Bråteveien 31,
1827 Hobøl. Om du lurer på noe ring Marianne, eller Skjelfoss 69924150 – aktivitetsleder
Svanhild Garsjø 90780889. Papir blir utlevert ved bak Knausen vanligvis. (Kart-tavle i
bakken opp fra parkeringen)
Fredag 15. kl 14-17: Stand ved Kiwi Tomter med salg av produkter fra Skjelfoss Psykiatriske
senter, og info generelt.

Hvis du som medlem har lyst til å bidra og stille opp sammen med
oss, er det superhyggelig!:)