Våre varmeste tanker og kondolanser

Våre varmeste tanker og kondolanser går til Ari Behns pårørende og etterfølgere etter hans tragiske valg om å ta sitt eget liv etter lengre tid med psykisk sykdom.

Det er vanskelig å være pårørende til en som er psykisk syk. Men man er ikke alene.

Man regner med at det er 50 000 alvorlig psykisk syke i Norge. Og hvis disse har en far, mor og to søsken er det ca. 200 000 pårørende i Norge til de som er psykisk syke. I tillegg kommer ektefelle/partner, besteforeldre, onkler, tanter, søskenbarn, barnebarn osv.

Ingen av oss pårørende har fått opplæring i hvordan det er å være pårørende og hvordan vi best kan være til støtte for den psykisk syke. Vi kan trenge hjelp og veiledning i hvordan vi best mulig kan gjøre dette.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) har erfaring med hvordan det er å stå i denne situasjonen og kan gi råd og oppmuntring til pårørende. Trenger du noen å snakke med kan du kontakte nasjonal rådgivningstelefon for pårørende på 22491922.

De pårørende til psykisk syke trenger også hjelp – og vi ønsker å hjelpe.

 

Med vennlig hilsen

 

Christine Lingjærde

Styreleder LPP Norge