Temakvelder i Askim

Hei!

Vår forening planlegger å starte med temakvelder for pårørende og andre interesserte én gang i måneden i vårhalvåret 2022, med oppstart mandag 10. januar kl 18 i Røde Kors´ lokaler på torget i Askim. Tema depresjon denne kvelden.
Ytterligere planlegges 4 flere temakvelder:

Spiseforstyrrelser – 7. februar 2022
Angst og psykose – 7. mars 2022
Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse – 4. april 2022
Rus – 2. mai 2022

Velkommen også til våre medlemmer som eventuelt vil dele sine erfaringer om
temaene!
Vi blir veldig glade!
Det vil bli servering. Hvis lykken er god, kan det bli noe dikt og musikk også.
Hilsen Marianne