Skuddårsseminar om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser

25. februar finner det årlige skuddårsseminaret sted digitalt. Seminaret arrangeres av Senter for psykisk helse og rus, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Alle er velkommen. Påmelding til bengt.karlsson@usn.no

From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser.

Bakgrunnen for temaet er forskningsprosjektet «From double trouble to dual recovery» (2017-2022) som utforsker recovery-orientert rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser og som bor i kommunale botiltak. Beboere, ansatte og forskere samarbeider om gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har et aksjonsforskningsdesign med både kvalitative og kvantitative komponenter. Forskningsprosjektet er i sin helhet finansiert av Norges Forskningsråd og er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Prosjektets hjemmeside er: https://www.usn.no/forskning/prosjekter/andre-prosjekter/from-double-trouble-to-dual-recovery/

Program

Åpning av seminaret kl. 12.00 ved Bengt Karlsson, leder av Senter for psykisk helse og rus og Stian Biong leder av forskningsprosjektet «From double trouble to dual recovery – om rehabilitering, livskvalitet og hverdagsliv til personer med samtidige psykisk helse- og ruslidelser».

Presentasjoner kl. 12.15- 15.30:

  • Linda Nesse, stipendiat: «Betydningen av aktivitet og medborgerskap for recovery: en spørreundersøkelse blant beboere i bofellesskap»
  • Anne Landheim, Forskningsleder, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse:«Hva viser resultatene fra den nasjonale evalueringen av de første FACT-teamene i Norge?»
  • Esther Ogundipe, stipendiat: «En analyse av erfaringer med tilhørighet og recovery som en sosial prosess for personer med samtidige rus- og psykisk helseproblemer»
  • Ruth Kjærsti Raanaas, professor: «Recoveryorientert praksis hos helse- og sosialarbeidere i botilbud for personer med ROP-lidelser. Betydningen av involvering og støtte på arbeidsplassen»
  • Tommy Sjåfjell, masterstudent: «Hvordan er det å samarbeide om kunnskapsutvikling i et bofellesskap når kontekst og rammer endres?»
  • Therese Dwyer Løken, stipendiat: «Offentlige styringsverdier og vilkår for integrerte og personorienterte tjenester»
  • Catharina Bjørkquist, professor og Helge Ramsdal, professor: «» Hva er viktig for deg?» i et styringsperspektiv»
  • Siw Tønnessen, stipendiat: «Mening i hverdagen»
  • Avslutning