Seminar ved Bærum Sykehus

Hensikten med seminaret er å gi kunnskap om hvordan man kan
forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til
å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Fagkunnskap og
erfaringskunnskap vil formidles.

Seminar om psykose-schizofreni