Merkering av verdensdagen på Strømmen Vgs.

11. oktober deltok LPP i markering av verdens dagen på Strømmen videregående skole.

Vi sto i stand og informerte om foreningens arbeid, statsingsområdet og aktiviteter.

Dagen var full av musikk, aktiviteter, stands og god stemning.