Relasjonsboka

Det tar bare noen minutter til å forstå at denne boken er viktig for veldig mange. Pasienter, pårørende og spesielt for personer som jobber innen psykisk helse.
Mennesker er sosiale vesener og avhengige av gode relasjoner for å klare å fungere. Innen psykisk helse kan relasjoner eller mangel på sådan bety forskjell mellom liv og død.
Nå er det på tide å gi god kommunikasjon og gode relasjoner første prioritet, også innen psykisk helse.
Boken er tilgjengelig på hertevigforlag og utgitt med bidrag av midler fra Stiftelsen SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser) og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.