Hei alle sammen

Det begynner å nærme seg jul. Snøen har kommet og lagt seg som et hvitt teppe over landskapet.

I løpet av året 2022 har det skjedd en del i LPP her i Asker og Bærum. Først og fremst har vi slått sammen våre to lokallag lag – til et enda mer slagkraftig nytt lag lokallag – LPP Asker og Bærum.  LPP Asker og LPP Bærum har i flere år samarbeidet om mange av aktivitetene og overgangen har gått veldig bra. Styret har i første året bestått av 2 fra Asker og 3 fra Bærum. Vi satser på en god balanse også i årene som kommer.  Vi er heldig som har aktive medlemmer også i og  utenfor styret, som bistår aktivt bl.a. i forbindelse med våre arrangementer og i samtalegruppe.

Samtalegruppen har hatt mange gode møter i høst. Den store interessen har vært svært gledelig. Vår flinke kursleder Kristin Ulrikke Hauglin, spesialsykepleier i Psykisk helsearbeid, vil være leder også til i 2023 . Ta kontakt med oss hvis du ønsker å delta i vår samtalegruppe/pårørendegruppe. De neste møtene vil også være på Hasselbakken i Asker. Vår kontaktperson i gruppen er Espen Løken (esp1lok1@gmail.com eller tel. 91849707).

Dagsseminar for pårørende på Holmen fjordhotell i vår med temaet  «Livsglede i livsalvoret» og Schizofreni /psykoseseminarene for pårørende på Bærum sykehus i høst hadde som vanlig mange deltagere. Holmenseminaret i 2023 er planlagt lørdag 6. mai, med mange spennende foredragsholdere. Hold av dagen!

Årsmøtet vårt 2023 planlegges 15. februar kl. 1900 på Hasselbakken i Asker. Adresse: Askerveien 47, 1384 Asker. Mer info om dette sendes ut senere, men gi oss beskjed hvis du har forslag til nye styremedlemmer m.m.

Snart «snur» sola og jula setter inn. Jeg håper dere alle får en fin julefeiring med venner og familie. Så håper jeg vi sees på arrangementene våre neste år.

 God jul ønskes dere alle!

 

Med vennlig hilsen

styret i LPP Asker og Bærum

Anne Helene, Inger, Eli, Espen og John