Pressemelding: Gratulerer til de 900 000 pårørende innen psykisk helse!

LPP har i dag sendt ut følgende pressemelding:

 

Mandag 15. februar ble fire partier på Stortinget (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet) enige om at det nå må bli slutt med reduksjon av sykehusplasser innen psykiatrien.

I dag blir pasienter utskrevet for tidlig fordi det er for få plasser. De heldige får poliklinisk behandling, men dette er ikke tilstrekkelig for pasienter med alvorlig psykisk sykdom.

LPP har i mange år varslet om den uheldige utviklingen med nedbygging av sykehussenger for pasienter med alvorlig psykisk sykdom. Endelig har vi fått forståelse for dette. Dette er en stor dag for pårørende – men vi mener at vi må bygge ut faste sykehusplasser før nedbyggingen har gått for langt!

 

Pressekontakter:

Carl Fredrik Aas, tlf. 91 18 78 47

Christine Lingjærde, tlf. 91 63 39 68