Pasient- og brukerombudet i Østfold/Viken. Dette bør du som pårørende vite. Temakveld 27.02

Pasient- og brukerombud Marianne Eek kommer til oss på vår kafè og temakveld 27.02. Alle interesserte velkommen.