MØTEPLASSEN – TEMA RUSREFORMEN

Kenneth Arctander Johansen er leder av RIO (rusmisbrukernes interesseorganisasjon) og
medlem av rusreformutvalget. Han vil presentere hovedlinjene i rapporten fra utvalget som
førte til forslag om avkriminalisering, og spesielt fire problemstillinger utpeker seg:

– Hvilket utslag straff og avkriminalisering vil kunne få på narkotikabruk i befolkningen
– Hvordan narkotikabruk blant ungdom best kan styres
– De foreslåtte terskelverdiene
– Kommunens forutsetninger for å ivareta sitt ansvar

Etter hans innledning vil vi ha en sofasamtale ledet av Øyvind Heggstad hvor vi har invitert
inn politiet, kommune og spesialisthelsetjenesten til dialog om innholdet som foreslås, med
gode muligheter for publikum til å stille spørsmål.
Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling med faglig innhold. Alle interesserte og de
som er berørt kan få mer informasjon om rettigheter, om tilgjengelig tjenestetilbud samt øke
kunnskapen om psykisk helse og rus.

Sted: Bymisjonssenteret Parkgata 9 i Ålesund
Tid: 9 mars 2020 18.00-20.30
Det er enkel bevertning, gratis og åpent for alle

Arrangementet er et samarbeid mellom Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse-
LPP Ålesund og omegn, Mental Helse Ålesund og Kirkens Bymisjon Møre.

Kontaktpersoner:
Eva-Brit Langva tlf 40108172, Arild Kvamme tlf 96229688 og Anne Karin Zeitz tlf 93053604.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-26/id2683531/
https://blogg.forskning.no/psykisk-helse-og-rus/kan-vi-rettferdiggjore-straff-avnarkotikabrukere/1637156
http://www.erlik.no/kari-hudfletter-norsk-rusomsorg/?fbclid=IwAR0bZ7S9-d15Xy7fqQBc3nlh6hMnDRXGIHgc54FCn5jnCMT3ZNCbbxKofKU
https://www.actis.no/kunnskap/hva-er-rusreformen
https://www.nettavisen.no/nyheter/straff-forebygger-ikke-rus/3423922899.html
https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/rusreformen/
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/GG20vJ/politikere-kjemp-for-enrettferdig-ruspolitikk-for-brukerne-kenneth-arctander
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/9vLoer/rusreformen-burde-bygge-broer-menskaper-konflikt