Handlingsplan 2020

Handlingsplan_2020

Lokalt organiserer vi pårørende og etterlatte innen psykisk helse og rus da vi erfarer at pårørende i ytterste konsekvens også kan bli etterlatt. Vi arbeider systematisk for anerkjennelse av pårørende og etterlatte, og arrangerer seminar, temakvelder, samtalegrupper etc.