Pårørende Møteplass Våren 2018

En gjensidig lærearena for pårørende og fagfolk.

På Pårørende Møteplass treffes pårørende og fagfolk innen psykisk helse eller rusomsorgen for å utveksle erfaringer om å leve tett på psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Andre yrkesgrupper, politikere inviteres.

Pårørende Møteplass Vår 2018 Harstad

 

LPP Tromsø, andre lokallag/ pårørende kan med støtte fra eget lokallaget/LPP delta på Pårørende Møteplass.

Vi deler med glede våre erfaringer i Harstad.