Pårørende Møteplass Harstad

Lever du med noen i familien som strever psykisk og/eller har
rus utfordringer?
På Pårørende Møteplass treffes pårørende og fagfolk innen psykisk helse eller
rusomsorgen for å utveksle erfaringer og kunnskap om å leve tett på psykiske lidelser
og/eller rusutfordringer. På Pårørende Møteplass deler vi erfaringer og kunnskap.
Pårørende Møteplass er et gratis tilbud for pårørende. Alle pårørende er velkommen.
Informasjon om møteplass Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse lpp.no

 

Mer info:

Invitasjon