Nytt fra LPP Bergen

Etter en meget solfylt sommer i Bergen, kom en like solfylt høst. Begge like uvanlige. Heldigvis har vi ikke hatt lange tørkeperioder som i fjor. Mer enn en uke uten regn og bergenserne lengter etter regn.

I begynnelsen av september ble Solstrandseminaret avviklet. To fantastiske dager med hyggelig samvær. Det er også alltid nyttig for oss å ha nok tid til å snakke om temaer som opptar oss. Denne gangen snakket vi om det nye lovforslaget om tvangsbegrensing; NOU 2019:14. Vi samlet også inn kommentarer om handlingsplanen og forslag til nye aktiviteter, etc.

Fagliginnlegget denne gangen var om Skam og skyld, og ble holdt av psykolog Marte Bygstad Landro. Det er alvorlige temaer, og enkelte gruet seg litt. Temaet ble presentert og debatten ledet på en meget hensynsfull måte, og deltakerne var svært fornøyde og stilte mange spørsmål. Vi legger ved Martes presentasjon.

Ellers orienterte styret om de gode forhandlingsresultatene vi har oppnådd i dialog med Helse Vest og Helse Bergen. Sykehuset ønsker å bli et fyrtårn i Helse Norge. Vi har tilbudt dem hjelp til å oppnå det målet. Spesielt med sikte på å forbedre samarbeidet med pårørende. Det første tiltaket er å holde regelmessige pårørendeseminarer, slik de pleide å arrangere for noen år siden. Vi har også tenkt å oppfordre flere sykehus og bosteder til å gjøre det samme.

Markering av Verdensdagen for Psykisk helse skal holdes på Mental Helses lokaler Loftet, i sentrum av Bergen. Vi starter kl. 12.00, og holder på noen timer utover – i alle fall til kl. 16.00. Vi lager og deler ut vafler og kaffe. Vi starter helt på gateplan og selvsagt kan folk komme opp både i 2. og 3. etasje for å se og hilse på, samtidig som der er litt materiell / brosjyrer og info –  både fra Mental Helse og LPP. På Loftet serveres rundstykker, kaffe og te. Det blir sikkert en riktig god Verdensdagsstemning. Mental Helse har skrevet følgende hyggelige ord til oss: «Vi ser frem til dagen og er spesielt glad for at dere vil være med, slik at vi også får frem pårørende sitt fokus.»

Vi ser at utfordringene er store og mange. Å være flere som støtter hverandre er den beste strategien.  Av den grunn satses mer og mer på samarbeid med andre organisasjoner. Riktignok er det mange gode tiltak: Kurs, seminarer, konferanser osv. Det er spesielt Bergen Kommune og LMS som er meget aktive på den fronten.

Bergen RecoverySkole er nå startet, og er åpen for alle brukere. Det er brukerne i samarbeid med fagpersoner som utformer kursene. Les mer her.

Det er også stadig flere med erfaringskompetanse som kurses og ansettes.  Det er gode tiltak, men likevel er «gapet» mellom behandling på sykehus og oppfølging i kommunal regi etter utskrivelsen fortsatt altfor stort. Spesielt for de som trenger tett oppfølging og støtte, i stabile og tilpassede omgivelser. Med den konsekvensen at pårørende fortsatt står for den største andel av omsorg og støtte.