Velkommen til informasjon og dialogmøte i regi av FFO

«Hvordan skal innbyggere med psykiske utfordringer få riktige tjenester i kommunen?»

Den 19. november kl. 18:00 inviterer FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) i Akershus til informasjons og dialogmøte i Solheimsveien på Lørenskog.

Foredragsholder / innleder er Oddvar Faltin,
representant for Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus

En del av tjenestene i kommunen er ikke definert som helsetjenester, for eksempel støttekontakt og BPA, som kan være viktig. Videre vil han fortelle om hvordan hver og en av oss skal gå frem for å søke, hva vi gjør når vi ikke får de tjenestene vi søker på eller om tjenestene er av for dårlig kvalitet.

Hele invitasjonen finner du ved å trykke her : ffo invitasasjon 19 nov 2019

Alle er hjertelig velkommen, men husk å sende inn påmeldingsskjema som du finner her, ffo pamelding 19 nov 19 innen 8. november.

Det er enkel servering fra klokken 17:00.