Nytt fra Bergen våren 2020

For en del år tilbake var det ofte pårørendeseminarer i regi av sykehusavdelinger eller DPS, eller i kommunalregi (bofelleskap). De 5 siste årene har disse arrangementene blitt færre og vi har savnet dem. De ble erstattet med kurs og konferanser, for eksempel i regi av LMS.

LPP Bergen har hatt flere møter med Sandviken sykehus og spurt om det var mulig å organisere regelmessige pårørendeseminarer, som i gamle dager.

Lørdag 15. februar, til alles store begeistring ble det arrangert et pårørendeseminar, med lunsj, på Sandviken sykehus, med følgende program:

10.00-10.05 – Velkommen v/klinikkdirektør Brede Aasen
10.05-10.50 – Pårørendeperspektivet. Håp. v/Andrea Holst-erfaringskonsulent.
10.50-11.05 – Pause m/kaffe og frukt
11.05-11.50 – Psykose-stress-sårbarhetsmodellen v/klinikkoverlege Erik Johnsen
11.50-12-30 – Lunsj og mingling
12.30-12.45 – Nytt fra Psykiatrisk klinikk v/klinikkdirektør Brede Aasen
12.45-13.30 – Stemningslidelser v/avdelingssjef Knut Olaf Skårdalsmo
13.30-13.45 – Pause
13.45-14.45 – Pårørende- og brukerperspektivet. Presentasjoner fra Erfaringspanelet, LPP og Mental Helse
14.45-15.00 – Evaluering og tilbakemelding

Seminaret ble en stor suksess med 55 deltakere. Det er nestleder Helge Steinsund som presenterte og representerte LPP Bergen den dagen.

Ellers er det fortsatt stort behov for samtalegruppene. Vi startet en gruppe medio januar. Gruppe 2 starter i begynnelsen av mars. Dette tilbudet er det absolutt beste og viktigste vi har. Pårørende får så god hjelp av å komme sammen og dele erfaringer. Lytte og bli lyttet til. Vi får meget god tilbakemeldinger fra deltakerne, og de fleste velger straks å bli LPP medlem.

Vi har også hatt 2 presentasjoner for skoleklasser, i regi av FFO. Det er styremedlem Eivind Vaksvik som holdte innlegg for skolene.

Vi har også fått henvendelser fra kommunale enheter psykisk helse Fana og Ytrebygda og psykisk helse Arna og Åsane. De ønsker samarbeidsmøter med LPP Bergen. Dette er et resultat av den nye retningslinje til de ansatte i kommunen, « retningslinje for samhandling med pårørende», som holder på å implementeres. Den retningslinjen har vi vært med på å utforme, i samarbeid med kommunen.

Når vi først har bidratt til å utvikle noe, er det viktig å passe på at det fører til konkrete handlinger.