Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne

Helsedirektoratet har inviterer til å gi høringsinnspill til Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne.

LPP har sendt følgende høringsuttalelse:

LPP vurderer utkastet som et godt bidrag til å veilede i vanskelige avveininger innen psykisk helsevern. Vi begrenser oss til å peke på to forhold som vi ønsker tatt med i de nasjonale råd.

  1. Tvangsmedisinering: LPP mener at råd i forbindelse med tvangsmedisinering skal med i de nasjonale rådene.
  2. Bruk av politi ved innleggelse: Dette kan være en av de mest traumatiske opplevelsene for mange, både den syke og dennes pårørende. LPP vil ha med et punkt med råd om hvordan politiet bør opptre for å få til en skånsom og verdig behandling av den syke og dennes pårørende, når politiet involveres ved innleggelse.