LPP Rogaland – høsten 2019

Er du pårørende til noen med psykiske helseutfordringer? Savner du et nettverk? Ta kontakt med oss i LPP Rogaland.

Send oss ei melding på messenger (Facebook) eller send oss en e-post på lpprogaland@lpp.no. Du kan også ringe.

Her er en oversikt over høstens aktiviteter.

LPP Rogaland høsten 2019