Samtalegruppe

LPP Moss starter samtalegruppe for deg som har psykisk sykdom i familien. Vi bruker mestringsboken NÆR.

Sted: Frivillighetens hus i Moss, Byfogd Sandbergsgate 5, 1532 Moss

Oppstart onsdag 18. september kl 18.30- 20:30. Deretter 5 ganger, annen hver uke. God parkering.

Pris kr 200.- til dekning av arbeidsbok og pausekaffe.

«Hva er klokt å tenke på i møte med den som er syk,
i møte med hverdagslivet,
i møte med helsetjenesten og
i møte med deg selv?» 

 

Spørsmål? Ta kontakt med Kristin Budsberg Gurvin på 92086535

eller Bente Gretland 97732060 (etter kl 17:00)

 

Send din påmelding til  Kristin@7k.no    Frist: 15 september