Velkommen til informasjon og dialogmøte i regi av FFO

«Hvordan skal innbyggere med psykiske utfordringer få riktige tjenester i kommunen?» Den 19. november kl. 18:00 inviterer FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) i Akershus til informasjons og…

29. Oktober forteller Julie Winge om det å være rusavhengig

Dette skjer på Å TA SEG FREM I LIVET på Folloklinikken.  Håper flere av dere har anledning til å komme da vi vet det for mange er en kombinasjon av rus og psykiske utfordringer som er hverdagen…

Å TA SEG FREM I LIVET – HØST 2019

Vedlagt følger program for å ta seg frem i livet denne høsten. Møt opp til nyttige kvelder som er vel verdt å få med seg. Sett av tirsdagene 29 oktober, 5 og 12 november 2019. a ta seg…

AVLYST GRUNNET SYKDOM !!!!! Pårørendekveld på Cafe Sjarm – Onsdag 2. Oktober – 18:30 – 20:30

Vi ønsker hjertelig velkommen til pårørendekveld hos Cafe Sjarm i gågaten i Ski. Forrige måned hadde vi foredragsholder og livlige utvekslinger, veldig spennende. Denne onsdagen velger vi å sette…

Pårørendekveld på Cafe Sjarm – Onsdag 8. Mai 2019 – 18:30 – 20:30

Vi ønsker hjertelig velkommen til pårørendekveld hos Cafe Sjarm i gågaten i Ski. Det har vært en del samlinger med innlegg med masse  informasjon den siste tiden så vi velger denne onsdagen og…

Pårørendekveld Onsdag 3. April 2019 – Temamøte : Medisinfritt alternativ i psykisk helsevern

Medisinfritt alternativ i psykisk helsevern – Temamøte onsdag 3 April 2019 på Cafe Sjarm i Ski. (Gågaten – Idrettsveien 6) LPP Follo inviterer til Pårørendekveld med tema: Medisinfritt alternativ. Anders…

Årsmøte LPP Follo – 6 mars 2019 – kl. 18:30 – Cafe Sjarm i Ski

Velkommen til årsmøte. Se vedlagte filer for mer informasjon og papirer til årsmøtet. De første timen av kvelden settes av til årsmøte, etter dette fortsetter vi med sosial samling. Det blir…

Pårørendekveld på Cafe Sjarm – Onsdag 6. februar 2019

Det er med stor glede vi ønske velkommen til vår første pårørendekveld hos Cafe Sjarm i gågaten i Ski. Denne kvelden har vi invitert Ulla Rosengren fra A-Hus, som har et stort engasjement for…

INVITASJON TIL ÅRSMØTE ONSDAG 6. MARS 2019

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til årsmøte 2019. Se vedlagte fil for saksliste og informasjon om tid og sted. innkalling årsmøte 2019 - 2

JULEAVSLUTNING LPP FOLLO – Onsdag 5. desember 2018

Vi inviterer til sosial samling i Pårørendesenteret i Follo. Håper mange ønsker å være der med oss mellom 18:00-20:00, vi serverer kaker og gløgg. Arrangementet er åpent for alle. Sted:…